Nie masz konta? Zarejestruj się

Porady

Dla kogo pogrzeb na koszt gminy?

19.09.2018 15:56 | 0 komentarzy | 3 252 odsłony | red

Co roku kilkanaście osób na ziemi chrzanowskiej jest grzebanych na cmentarzu nie przez bliskich, ale na koszt samorządu. Komu taki pochówek przysługuje?

0
Dla kogo pogrzeb na koszt gminy?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Obowiązek pochowania zmarłego spoczywa na najbliższych krewnych. Chodzi o małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), krewnych bocznych do czwartego stopnia pokrewieństwa oraz powinowatych w linii prostej. Gdy nie ma takich osób, lub nie mogą one wywiązać się z obowiązku, wtedy - zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej - urządzenie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. W przypadku braku informacji o wyznaniu, pogrzeb ma charakter świecki.

- Usługę tę świadczy w naszej gminie jeden zakład pogrzebowy, wybrany w trybie zamówień publicznych. Średni koszt pochówku to 3 900 złotych. Obejmuje ona zapewnienie miejsca na grób, w tym wykupienie miejsca na cmentarzu, przygotowanie ciała do pochówku, zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia dla zmarłego, przechowanie i przewóz zwłok, zapewnienie trumny bądź urny, rozwieszenie nekrologów, pochówek w oznaczonej mogile oraz zakup jednej wiązanki kwiatów - tłumaczy Katarzyna Noga, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini.

W ostatnich trzech latach wszystkich pięć takich pogrzebów w tej gminie miało charakter wyznaniowy.
W niektórych ośrodkach koszty są niższe. Na przykład w Chrzanowie, gdzie tego typu pogrzebów jest najwięcej, średni ich koszt wynosi 2 110 zł, a w przypadku spopielenia - 1 930 zł. Tamtejszy OPS pokrywa też opłatę za udostępnienie miejsca na chrzanowskim cmentarzu komunalnym (370 zł).
- Zgodnie z wolą rodziny zmarłego, dopuszczamy możliwość sprawienia pogrzebu na innym cmentarzu. Pod warunkiem, że złożenie zwłok nastąpi w grobowcu rodzinnym, a rodzina pokryje różnicę kosztów, jeśli taka wystąpi - tłumaczy Renata Wiszniewska, dyrektor chrzanowskiego OPS-u.

Czasem na koszt samorządu chowane są osoby nieznane z imienia i nazwiska. W ostatnich latach jeden taki pogrzeb miał miejsce w gminie Alwernia.
W całym kraju ośrodki pomocy społecznej rocznie organizują pochówki około pięciu tysięcy osób. Co szósty to bezdomny. (MOR)

Pogrzeby sprawione na koszt gminy w latach 2016-18

Gmina              Liczba          Koszt
Alwernia              3             12000 zł
Babice                0                   0
Chełmek            1               3 500 zł
Chrzanów         24              55 200 zł
Krzeszowice        4              11 600 zł
Libiąż                3                9 000 zł
Trzebinia            5              19 500 zł

Przełom nr 36 (1361) 12.9.2018