Nie masz konta? Zarejestruj się

Redakcja

Reporter dyżurny, tel. 697 351 999

32-540 Trzebinia, ul. Długa 53
Tel. 32-612-25-50, 32-753-51-11
gazeta[at]przelom.pl


Redaktor naczelna tygodnika "Przełom" i portalu przelom.pl
Grażyna Kaim
grazyna.kaim[at]przelom.pl
Tel. 32-612-25-50 wew. 33

Dziennikarze
Łukasz Dulowski
Tel. 32-612-25-50
lukasz.dulowski[at]przelom.pl

Marek Oratowski
Tel. 32-612-25-50
marek.oratowski[at]przelom.pl


Ewa Solak
Tel. 32-612-25-50
ewa.solak[at]przelom.pl

Michał Koryczan
Tel. 32-612-25-50
michal.koryczan[at]przelom.pl

Tadeusz Jachnicki
Tel. 32-612-25-50
tadeusz.jachnicki[at]przelom.pl

Skład komputerowy

Andrzej Gawera
Weronika Korbut
Tel. 32-612-25-50 wew. 32

Telefon reporterski
697-351-999


--------------------------------------------------------------------------------

Wydawca
Firma Wydawnicza „Przełom” Alicja Molenda
Trzebinia, ul. Długa 53, tel. 32-612-25-50

--------------------------------------------------------------------------------

„Przełom” jest jedną z najlepszych i największych gazet lokalnych w Polsce. W 1994 r. zdobył I nagrodę IDEE (Fundacji na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, a w 2000 r. tytuł gazety 10-lecia sygnowany przez premiera rządu RP i ministra kultury.
Tytuł dwukrotnie nagradzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, w 2000 r. zdobył I nagrodę w konkursie dla gazet mających największy wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej.

Gazeta powstała 16 września 1990 r. i ukazuje się nieprzerwanie do dziś. Zasięgiem obejmuje obecnie pięć gmin powiatu chrzanowskiego: Alwernię, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinię oraz gminę Krzeszowice w powiecie krakowskim.

Łączny nakład pisma wynosi 6.500 egzemplarzy.

Tytuł „Przełom” znajduje się w grupie 101 tygodników lokalnych w Polsce, ukazujących się na terenie stu powiatów, które wspólnie przeprowadziły badania czytelnictwa i stworzyły porozumienie reklamowe pod nazwą Tygodnik Lokalny. Umożliwia ono każdemu reklamodawcy dotarcie do co dziewiątego Polaka. Według prowadzącego badanie SMG/KRC na grupie 6095 osób na przełomie czerwca i lipca 2005 r., to świetny wynik, lepszy od tych posiadanych przez znane tygodniki informacyjno-opiniotwórcze jak „Polityka”, „Newsweek”, „Wprost”. Nasz wskaźnik czytelnictwa to 11,3 proc. w cyklu miesięcznym.