Nie masz konta? Zarejestruj się

Regulamin portalu przelom.pl

pkt 1
Regulamin określa zasady korzystania z portalu przelom.pl funkcjonującego pod adresem: www.przelom.pl

pkt 2
Właścicielem portalu przelom.pl jest Firma Wydawnicza „Przełom" Alicja Molenda zwana dalej Wydawcą z siedzibą w Trzebini, ul. Długa 53, 32-540 Trzebinia tel. 32-612-25-50, e-mail: portal@przelom.pl, NIP 628-100-24-70.

pkt 3
Dostęp do portalu przelom.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli konto na portalu przelom.pl mogą używać na stronach portalu przelom.pl zarezerwowanych dla nich loginów. Komentarze pod artykułami zamieszczonymi w portalu przelom.pl można dodawać wyłącznie jako użytkownik zarejestrowany.
Dodanie komentarza przez użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami regulaminu i akceptacją tego regulaminu.

pkt 4
Panel komentarzy jest niemoderowany. Uczestnik portalu przelom.pl publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach portalu przelom.pl.

pkt 5
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu przelom.pl treści:
- zawierających wulgaryzmy,
- obscenicznych i obraźliwych,
- propagujących używanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków,
- propagujących przemoc,
- obraźliwych lub wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
- obrażających inne osoby i dotyczących ich życia prywatnego,
- zawierających dane osobowe i teleadresowe,
- zawierających treści lub obrazy pornograficzne,
- łamiących prawa autorskie,
- spamowych - niedotyczących treści publikowanego artykułu,
- zawierających reklamy, ogłoszenia
- pisanych przez jednego użytkownika pod różnymi nickami,
- stanowiących agitację polityczną w jakiejkolwiek formie,
- odnoszących się do nieaktualnych treści,
- zawierających uwagi dotyczące moderatorów,
- nieodnoszące się do tematu publikowanego materiału,
- naruszających dobra osobiste i prawa osób trzecich.

pkt 6
Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 5. niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w portalu przelom.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia niniejszego regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na portalu przelom.pl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Wydawcę zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 5. regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

pkt 7
Komentarze, które łamią regulamin można zgłaszać administratorowi za pomocą przycisku: "Zgłoś nadużycie".

pkt 8
W przypadku zwrócenia się organów ścigania drogą pisemną do Wydawcy o wydanie numeru IP komputera, z którego został zamieszczony komentarz, Wydawca może im numer IP komputera wydać.

pkt 9
Wydawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników portalu przelom.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Więcej o naszej polityce prywatności przeczytasz TUTAJ.

pkt 10
Na portalu przelom.pl istnieje możliwość zakupu ogłoszeń drobnych w gazecie „Przełom" Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej oraz zakupu e-gazety. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl.

pkt 11
Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu przelom.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

pkt 12
Wydawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości umieszczania komentarzy na portalu przelom.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

pkt 13
Użytkownicy portalu przelom.pl poprzez umieszczenie swoich komentarzy wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w „Przełomie" Tygodniku Ziemi Chrzanowskiej oraz innych mediach wydawanych przez Wydawcę.

pkt 14
Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Kontakt z administratorem: portal@przelom.pl z tematem „Regulamin".