Nie masz konta? Zarejestruj się

Porady

Jaka emerytura

29.08.2018 13:36 | 0 komentarzy | 2 537 odsłony | red

Relacja z dyżuru telefonicznego ekspertów ds. emerytalnych chrzanowskiego oddziału ZUS.

0
Jaka emerytura
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jakie zasady naliczenia emerytury obowiązują od 1 października 2017 roku?
Nowe przepisy, obniżające wiek emerytalny, nie zmieniają co do zasady sposobu ustalenia wysokości emerytury. Emerytura jest wyliczana w następujący sposób: suma zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek emerytalnych, zgromadzonych na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku członków Otwartych Funduszy Emerytalnych
- na subkoncie, dzielona jest przez dalsze średnie trwanie życia, podawane w tabelach przez Główny Urząd Statystyczny.

Dlaczego w informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego w ZUS za 2017 r. wysokość mojej prognozowanej emerytury jest niższa niż w minionych latach?
Główną przyczyną jest obniżony wiek emerytalny. ZUS wysyłał informacje już po wejściu nowych przepisów. Od 1 października 2017 roku obowiązuje obniżony wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Konsekwencją tego jest niższa emerytura. ZUS wcześniej brał pod uwagę wyższy powszechny wiek emerytalny, który wówczas obowiązywał, więc prognozy były wyższe. Należy pamiętać, że prognozowane wyliczenia mają charakter orientacyjny. Nie uwzględniają podwyżek wynagrodzenia i rozwoju kariery zawodowej konkretnej osoby.
W październiku 2018 r. ukończę 65 lat. Czy to oznacza, że będę zmuszony przejść na emeryturę?
Nie. Przejście na emeryturę to prawo, nie obowiązek. Po osiągnięciu wieku emerytalnego można kontynuować pracę i być aktywnym zawodowo lub przejść na emeryturę. Decyzję w tej sprawie każdy podejmuje sam.

Jestem na emeryturze i pracuję na umowę o pracę. Czy mogę przeliczyć emeryturę?
Tak, w takiej sytuacji można złożyć wniosek w ZUS o przeliczenie emerytury. Przy emeryturze według nowych zasad składki dolicza się raz w roku. Do emerytury według starych zasad dolicza się staż pracy i ewentualną podstawę wymiaru, jeżeli zarobki dadzą wyższy wskaźnik.

Czy mogę do stażu pracy doliczyć naukę w przyzakładowej szkole zawodowej?
Tak, pod warunkiem, że zakład pracy zawarł umowę o praktyczną naukę zawodu.

Co mogę zrobić, aby podnieść wysokość swojej emerytury?
Na wysokość emerytury duży wpływ mają zarobki. Prognoza przygotowana przez ZUS może się zmienić. Informacja z ZUS nie uwzględnia podwyżek wynagrodzenia i rozwoju kariery zawodowej. Warto też pracować dłużej niż do wieku 60 i 65 lat. Każdy przepracowany miesiąc to wyższe świadczenie. Należy też zadbać o kapitał początkowy.

Urodziłem się w 1952 roku. Kiedy mogę przejść na emeryturę pomostową?
Jeśli spełnisz następujące warunki: urodziłeś się po 31 grudnia 1948 roku, masz co najmniej 60 lat życia, 25 lat pracy - w tym co najmniej 15 lat wykonywania pracy w warunkach szkodliwych; przed 1 styczniem 1999 roku i po 2008 roku wykonywałeś prace w szczególnym charakterze i rozwiązałeś wszystkie stosunki pracy.

Jak mam ustalić kapitał początkowy?
Jeśli masz udokumentowany okres zatrudnienia przed styczniem 1999 r. - złóż wniosek o ustalenie kapitału początkowego. Dołącz informacje o okresach składkowych i nieskładkowych np. świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawców, legitymację ubezpieczeniową i książeczkę wojskową. Niech pracodawca lub jego następca prawny na formularzu ZUS Rp-7 potwierdzi twoje okresy zatrudnienia i wynagrodzenie jakie osiągałeś przed 1999 r. Dołącz oryginalne dokumenty albo ich odpisy poświadczone przez notariusza. Jeśli nie masz zaświadczeń o wysokości zarobków potwierdzających zatrudnienie przed styczniem 1999 r., bo twój zakład pracy jest zlikwidowany lub przekształcony, wystaraj się o takie potwierdzenia lub uwierzytelnione kopie dokumentów z archiwum lub innej jednostki przechowującej dokumentację z nieistniejących już zakładów pracy. Jeśli masz wątpliwości, spotkaj się z doradcą emerytalnym.


Opracowała Bożena Bielawska, p.o. regionalnego rzecznika prasowego ZUS w Małopolsce
Przełom nr 33 (1358) 22.8.2018