Nie masz konta? Zarejestruj się

Porady

Kilka pytań do eksperta Państwowej Inspekcji Pracy

08.08.2018 13:53 | 0 komentarzy | 2 234 odsłony | red

Podczas dyżuru telefonicznego w redakcji ,,Przełomu" na pytania Czytelników odpowiadała Renata Ślęzak, gł. specjalista w krakowskim oddziale PIP. Oto niektóre z nich.

0
Kilka pytań do eksperta Państwowej Inspekcji Pracy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Od 22 lat jeżdżę w jednej firmie jako kierowca. I robię to w ramach własnej działalności gospodarczej. Czy PIP może mi teraz pomóc w uzyskaniu umowy o pracę?

- To jest sprawa do rozstrzygnięcia przed sądem pracy, bo wymaga uznania lub nieuznania dowodów istnienia stosunku pracy, a potem rozstrzygnięcia m.in. kwestii urlopów, godzin nadliczbowych, nocnych, wypoczynku dobowego, o które Pan pytał. W tym przypadku właściwy jest sąd pracy. Inspektor pracy tej kwestii nie rozstrzygnie, może natomiast taką sprawę za zainteresowanego do sądu wnieść.

Czy umowa zlecenie daje prawo do urlopu wypoczynkowego?
- Co do zasady nie, ale można go w takiej umowie uwzględnić w momencie zawierania. Podpowiadamy, żeby zapisać np, że na jeden miesiąc zlecenia przysługiwać będą 2 dni urlopu.

Jako pracownik rozwiązałem umowę o pracę, bo pracodawca zaprzestał wypłacać mi wynagrodzenie. Jak wyegzekwować należne mi pieniądze?
- Można się w tym celu zwrócić o pomoc do PIP, posługując się wzorem e-skargi dostępnym na naszej stronie krakow.pip.gov.pl . Wpisuje się na niej nazwę firmy, która zalega z wypłatą oraz wszystkie składniki zaległości: np. wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz inne ewentualne należności. Skarga taka musi być opatrzona oryginalnym podpisem pracownika i uzupełniona o wszystkie związane z RODO zgody.

Mam umowę o pracę na czas określony i zaszłam w ciążę. Mój pracodawca jeszcze o tym nie wie. Jak mam go zawiadomić i czy mój stosunek pracy w tej sytuacji się przedłuży?
- Jeśli jest pani zatrudniona na okres próbny lub czas określony dłuższy niż jeden miesiąc, a ciąża jest wyższa niż 12 tygodni, to umowy takie ulegają przedłużeniu do dnia porodu. W takim przypadku należy przedłożyć pracodawcy oryginał zaświadczenia od lekarza prowadzącego ciążę i mieć dowód jego doręczenia. Skuteczne doręczenie obliguje pracodawcę do sporządzenia aneksu do umowy o pracę i przedłużenia jej do dnia porodu. Umowa o pracę rozwiązuje się z dniem narodzin dziecka a po porodzie wypłacanie zasiłku macierzyńskiego przez 52 tygodnie przejmuje ZUS.

Mój pracodawca zatrudnia nielegalnie inną osobę i jej nie płaci. Chcę to zgłosić Państwowej Inspekcji Pracy, ale nie chcę ujawnić swojego nazwiska.
- Zgłoszenia nie można złożyć anonimowo, ale można zastrzec swoje nazwisko do wiadomości PIP. Wówczas dokonamy kontroli nie powołując się na pana.

W przepisach o przekształceniu umów okresowych na umowę na czas nieokreślony zaszły jakieś zamiany. Czy czwarta umowa pozostaje umową na czas nieokreślony?
- Co do zasady tak. Teraz pracodawca związany jest i liczbą umów zawartych na czas określony (3 umowy), ale także limitem czasu trwania tych umów wynoszącym 33 miesiące, przy czym warto pamiętać, że poza limitem jest umowa zawarta na czas określony na prace sezonowe, dorywcze, zastępstwo, kadencję, (okres próbny nie jest umową na czas określony, chociaż próba może trwać maksymalnie trzy miesiące). W wyjątkowych przypadkach, pracodawca może wydłużyć ten limit i zawrzeć większą niż trzy liczbę umów, jeśli wskaże przyczynę obiektywną, a dotyczącą pracodawcy (np. gdy dzierżawi obiekt na cele własnej działalności lub likwiduje firmę) i jest zobowiązany zawiadomić o tym PIP w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia takich umów. Limit 33 miesięcy liczymy od 22.02.2016r. - tj. od daty wejścia w życie znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy.

Pracownik nie zgłosił mi jako pracodawcy, że nie wyrejestrował się z PUP, gdzie figurował jako bezrobotny. Nadal bierze stamtąd zasiłek. Co mu grozi?
- To jest jedyny przypadek, gdy PIP może wkroczyć z interwencją wobec bezrobotnego, który ukrywa wobec pracodawcy i urzędu pracy swój status. PIP może takiego pracownika ukarać mandatem 500 złotowym.

Przełom nr 30 (1355) 1.8.2018