Nie masz konta? Zarejestruj się

Porady

Gdy kończy nam się chorobowe

09.08.2017 13:27 | 0 komentarzy | 1 509 odsłona | red

Na zwolnieniu lekarskim możemy przebywać maksymalnie 182 dni. Czasami to nie wystarczy, by wrócić do zdrowia. Leczenie można kontynuować na świadczeniu rehabilitacyjnym, ale pod pewnymi warunkami.

0
Gdy kończy nam się chorobowe
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- Świadczenie rehabilitacyjne pozwala nam na kontynuację leczenia i rehabilitację przez 12 miesięcy. Dostaniemy je, o ile lekarz orzecznik stwierdzi, że mamy szansę na powrót do zdrowia i odpowiednio wcześnie złożymy wniosek. Komplet dokumentacji powinien zostać złożony we właściwym, według miejsca zamieszkania, oddziale ZUS. Zwykle jest to mniej więcej w 120. dniu zwolnienia lekarskiego. Warto dopełnić wszelkich formalności wcześniej, ponieważ na wypłatę zasiłku zakład ma 30 dni od momentu jego przyznania - informuje Aldona Węgrzynowicz, regionalny rzecznik ZUS województwa śląskiego.

Świadczenie rehabilitacyjne możemy pobierać maksymalnie przez rok. O tym, czy nam się należy, decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od jego orzeczenia można wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej w ciągu 14 dni od daty doręczenia tego orzeczenia.

- O świadczenie rehabilitacyjne może starać się również osoba, która po zakończeniu chorobowego ubiegała się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale lekarz orzecznik ZUS uznał, że stan jej zdrowia rokuje odzyskanie zdolności do pracy i w związku z tym wystarczające będzie przyznanie mu tego świadczenia, a nie renty - dodaje Aldona Węgrzynowicz.
O świadczenie może starać się nie tylko pracownik, ale również zleceniobiorca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli podlegali ubezpieczeniu chorobowemu.

- Warto zapamiętać, że ze świadczenia rehabilitacyjnego można skorzystać na dwóch podstawach: ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego. Jest to zależne od tego, co było powodem niezdolności do pracy (np. choroba, czy wypadek przy pracy). Trzeba więc, by ubiegać się o świadczenie, nie tylko być ubezpieczonym w ZUS, ale i opłacać składki na te dwa rodzaje ubezpieczeń - podkreśla rzeczniczka.
(oprac. AJ na podstawie danych ZUS)

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
Nie ma jednej wysokości świadczenia rehabilitacyjnego. Wynosi ono:
- 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres pierwszych 90 dni,
- 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za pozostały okres,
- 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - jeśli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży,
- 100 proc. podstawy wymiaru, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
Płatnikiem świadczenia może być albo pracodawca, albo oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tak jak w przypadku zasiłku chorobowego. Średnia wysokość świadczenia rehabilitacyjnego w kraju pod koniec ubiegłego roku wynosiła około 1568 zł miesięcznie.

Przełom nr 29 (1304) 26.7.2017