Nie masz konta? Zarejestruj się

Porady

Obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego

02.03.2011 13:17 | 0 komentarzy | 4 884 odsłony | red
Fiskus radzi NASZA AKCJA. Czy mam szansę na podatkowe zwolnienia, gdy przekazałem odziedziczony dom córce? Masz wątpliwości? Rozwiewa je Jolanta Dłużniewska z Urzędu Skarbowego w Chrzanowie.
0
Obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego
Jolanta Dłużeniewska
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Fiskus radzi

NASZA AKCJA. Czy mam szansę na podatkowe zwolnienia, gdy przekazałem odziedziczony dom córce? Masz wątpliwości? Rozwiewa je Jolanta Dłużniewska z Urzędu Skarbowego w Chrzanowie.

W drodze spadku po zmarłych w 2009 r. rodzicach otrzymałam dom. W mieszkaniu rodziców byłam zameldowana na pobyt stały przez 20 lat. W 2010 r. na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego przekazałam go córce. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu ulgi meldunkowej?

NIE.
Obowiązek zapłaty podatku PIT powstaje tylko wtedy, gdy odpłatne zbycie nastąpiło w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Zasady rozliczenia, wysokość opodatkowania i możliwość skorzystania z ulg podatkowych przy odpłatnym zbyciu nieruchomości i praw majątkowych zależą od daty nabycia zbywanej nieruchomości.

W przypadku nabycia w drodze spadku, termin pięcioletni liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym otwarto spadek. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy i z chwilą otwarcia spadku spadkobierca nabywa spadek. Bez znaczenia pozostaje tu więc data orzeczenia sądu o nabyciu spadku lub data sporządzenia aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

W omawianym przypadku datą nabycia będzie 2009 r. Przysługuje pani prawo do tzw. nowej ulgi mieszkaniowej polegającej na wydatkowaniu kwoty stanowiącej równowartość przekazanego w darowiźnie mieszkania na własne potrzeby mieszkaniowe, w okresie dwóch lat od dnia zbycia.

Jednocześnie zobowiązana jest pani, do 30 kwietnia 2011 r., złożyć zeznanie roczne PIT-39, w którym wykaże pani kwotę zwolnioną oraz podlegającą opodatkowaniu.
(oprac. taj)

Przelom nr 8 (978) 23.2.2011