Nie masz konta? Zarejestruj się

Porady

By dostać pieniądze z 500 plus, trzeba złożyć nowy wniosek

16.08.2017 12:18 | 1 komentarz | 1 468 odsłona | red

Zmieniają się zasady wypłaty świadczenia z programu 500 plus. Dwie najistotniejsze dotyczą osób samotnie wychowujących dziecko oraz tych prowadzących działalność gospodarczą.

1
By dostać pieniądze z 500 plus, trzeba złożyć nowy wniosek
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dotychczasowy okres zasiłkowy kończy się 30 września. By uzyskać pieniądze przez kolejny rok, trzeba złożyć nowy wniosek. Dotyczy to nie tylko osób, które mają ustalone prawo do wypłaty świadczenia, ale także tych, które takiej decyzji do dziś nie otrzymały. W przypadku mieszkańców, których członek rodziny przebywa poza granicami kraju, wnioski były przekazywane do marszałka województwa małopolskiego i niektóre z nich do dnia dzisiejszego nie zostały jeszcze rozpatrzone. Dlatego też osoby, które znajdują się w takiej sytuacji, muszą złożyć kolejny wniosek na nowy okres zasiłkowy.

- By w październiku otrzymać świadczenie z programu 500 plus na nowych zasadach, trzeba złożyć wniosek do końca sierpnia. Osoby, które zrobią to we wrześniu i październiku mogą otrzymać świadczenie w późniejszym terminie. W takiej sytuacji będziemy wypłacać wyrównanie - mówi Piotr Nędza z OPS w Chrzanowie.

Zmian w rządowym programie jest kilka. Te najważniejsze są jednak dwie. Pierwsza dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko. Za taką uznaje się pannę, kawalera, wdowę, wdowca lub osobę rozwiedzioną bądź w separacji, która nie wychowuje przynajmniej jednego dziecka wspólnie z drugim rodzicem. Na dziecko, na które zamierza ubiegać się o świadczenie, musi mieć także zasądzone alimenty. Wcześniej tego wymogu nie było.

- Ciężar utrzymania dziecka zostaje przeniesiony częściowo na drugiego rodzica. Myślę, że jeżeli osoby chcące ubiegać się o świadczenie złożą w sądzie stosowny pozew, te kwestie uda się jeszcze uregulować. Czy to w formie ugody, czy wyroku - tłumaczy Piotr Nędza.

Druga zmiana dotyczy tzw. ryczałtowców, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą, które rozliczają się na zasadzie ryczałtu bądź karty podatkowej. Dawniej składały jedynie oświadczenie o wysokości dochodu. Teraz takie osoby muszą doręczyć stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, ponieważ dochód ten będzie ustalany na innych zasadach. W Monitorze Polskim jest ogłoszona kwota, na podstawie której będzie wyliczany dochód takiej rodziny.

- Zmieniły się też formularze, które należy wypełnić. Do tej pory obowiązywał jeden wzór, ustalany w drodze rozporządzenia. Teraz każda gmina ma własny. Druki nieco się między sobą różnią. Dlatego mieszkańcy mogą przyjść do ośrodka i pobrać nowe wnioski, bądź ściągnąć je z naszej strony internetowej. Te składane na starych drukach nie będą uwzględniane - uprzedza Piotr Nędza.
Warto też pamiętać, by do wniosku dołączyć komplet dokumentów. Ich wykaz jest dostępny na stronach internetowych zarówno naszego ośrodka jak i urzędu miejskiego. Wymagane dokumenty należy skserować, a oryginały trzeba przedstawić pracownikowi podczas składania wniosku. Wniosek musi także zawierać numery pesel wszystkich członków rodziny oraz podpisy wraz z datami. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na obecny okres zasiłkowy, trwający do 30 września 2017 r., należy złożyć oddzielnie wniosek wraz z dochodami za 2014 rok, a nie za 2016 rok. W razie, gdy osoba nie złoży kompletu dokumentów, pracownik ośrodka będzie się kontaktował z wnioskodawcą drogą mailową , pisemnie lub telefonicznie.
Eliza Jarguz-Banasik
Przełom nr 31 (1306) 9.8.2017