Nie masz konta? Zarejestruj się

Porady

Dokumentacja medyczna - pierwsza kopia za darmo

22.05.2019 15:40 | 0 komentarzy | 3 354 odsłony | red

4 maja weszły w życie ważne zmiany w przepisach dotyczących opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. Ma to związek z ustawą wprowadzającą unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO.

0
Dokumentacja medyczna - pierwsza kopia za darmo
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zgodnie z nowym prawem, pierwsza kopia dokumentacji medycznej powinna być wydana pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi nieodpłatnie. Przy kolejnym wniosku bezpłatnie zostanie udostępniona ta część dokumentacji, której pacjent wcześniej nie otrzymał.

Za każde ponowne udostępnienie tych samych dokumentów placówka medyczna może pobrać opłatę, której maksymalne stawki określa ustawa.
Pamiętajmy, że bezpłatnie dokumentacja medyczna zostanie udostępniona wyłącznie pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu (a zatem już nie osobie upoważnionej przez pacjenta). Osoby te mogą skorzystać ze wszystkich form udostępniania dokumentacji medycznej, w szczególności otrzymać kopię lub jej wydruk (w przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej).
- Złożenie wniosku nie wymaga żadnych dodatkowych formalności, w szczególności osoba uprawniona nie musi podawać podstawy prawnej, z której wynika nowa zasada udostępniania dokumentacji medycznej. Placówki medyczne nie mogą wprowadzać w swoich regulacjach wewnętrznych dodatkowych obowiązków po stronie pacjentów, poza tymi, wynikającymi z przepisów prawa. Każdy pacjent, który uważa, że jego prawo jest naruszane, powinien to zgłosić do mojego biura - mówi Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. (zew)

Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać ze strony internetowej (http://www.rpp.gov.pl/aktualnosci/dokumentacja-medyczna-w-zycie-weszly-wazne-zmiany,661.html). Wniosek może dotyczyć całej dokumentacji medycznej albo tylko wybranych dokumentów.

Przełom nr 19 (1394) 15.5.2019