Nie masz konta? Zarejestruj się

Porady

Wydatki na cele rehabilitacyjne

10.03.2011 11:55 | 0 komentarzy | 6 157 odsłon | red
Fiskus radzi. Podatnik wychowuje dwójkę niepełnosprawnych dzieci. Czy ma prawo odliczenia odrębnie na każde dziecko wydatków z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem pociech na zabiegi rehabilitacyjne oraz czy ma obowiązek udokumentowania tych wydatków? Radzi Barbara Stec z Urzędu Skarbowego w Chrzanowie.
0
Wydatki na cele rehabilitacyjne
Barbara Stec z Urzędu Skarbowego w Chrzanowie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Fiskus radzi. Podatnik wychowuje dwójkę niepełnosprawnych dzieci. Czy ma prawo odliczenia odrębnie na każde dziecko wydatków z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem pociech na zabiegi rehabilitacyjne oraz czy ma obowiązek udokumentowania tych wydatków? Radzi Barbara Stec z Urzędu Skarbowego w Chrzanowie.

Rodzic może w zeznaniu podatkowym odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem niepełnosprawnych dzieci na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - łącznie do 2.280 zł.

Za wydatki rehabilitacyjne podlegające odliczeniu od dochodu uważa się miedzy innymi wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność /współwłasność/ osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa, albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Odliczenie to stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają między innymi niepełnosprawne dzieci własne i przysposobione oraz dzieci obce przyjęte na wychowanie - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

Oznacza to, że podatnik mający na utrzymaniu wymienione dzieci niepełnosprawne ma prawo odliczyć w rozliczeniu rocznym wydatki z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem dzieci na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w kwocie nie wyższej niż 2.280 zł.

Odliczenie wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego nie wymaga udokumentowania. Należy jednak pamiętać, że dokonanie powyższego odliczenia wymaga spełnienia szeregu warunków - np. poniesienia wydatku, przewóz musi być związany z zabiegami, zabiegi niezbędne. Fakt oraz konieczność poniesienia tych wydatków powinny być co najmniej uprawdopodobnione.
(oprac. taj)

Przełom nr 9 (979) 2.3.2011