Nie masz konta? Zarejestruj się

Krzeszowice

Program Ochrony Powietrza dla Gminy Krzeszowice - ankieta dla mieszkańców i przedsiębiorców

27.11.2015 09:30 | 1 komentarz | 9 723 odsłon | zew

Gmina Krzeszowice przystąpiła do opracowania Programu Ochrony Powietrza (POP). Urząd miejski zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców do wypełnienia ankiety, która pomoże w zaplanowaniu realnych działań w zakresie poprawy i ochrony jakości powietrza.

1
Program Ochrony Powietrza dla Gminy Krzeszowice - ankieta dla mieszkańców i przedsiębiorców
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Głównym celem przygotowania POP jest zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza w gminie Krzeszowice, w tym problem niskiej emisji, określenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z gospodarką cieplną oraz przedstawienie propozycji działań zmierzających do poprawy stanu obecnego w tym zakresie.

Ankietyzacja obejmuje przedsiębiorców oraz mieszkańców gminy (gospodarstwa domowe) i ma na celu uzyskanie informacji o aktualnym zużyciu i strukturze użytkowania paliw, a także wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Program Ochrony Powietrza będzie stanowił podstawę do ubiegania się przez gminę Krzeszowice o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji (np. dotację na wymianę źródeł ciepła, czy termomodernizację budynków).

Ankietę można wypełnić on-line, pod adresem:
mieszkańcy: www.atgroupsa.pl/krzeszowice/ankieta
przedsiębiorcy: www.atgroupsa.pl/krzeszowice/firmy

lub wypełnić w formie papierowej, a następnie:
- zeskanować i przesłać na adres mailowy: lukasz.mazanek@atgroupsa.pl
- złożyć w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 - na Dzienniku Podawczym
- przesłać pocztą na adres siedziby biura: AT GROUP S.A. Ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

Ankieta w wersji PDF/WORD, do pobrania pod adresem:
mieszkańcy:
pdf
word

przedsiębiorcy:
pdf
word

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z wypełnieniem ankiety, można się kontaktować z:
- Firmą AT GROUP S.A. - p. Łukasz Mazanek, tel. 693 551 490 e-mail: lukasz.mazanek@atgroupsa.pl
- Urzędem Miejskim w Krzeszowicach, Referat Ochrony Środowiska - tel. 12 252 08 13

Organizatorzy proszą o wypełnienie ankiety w terminie do 10 stycznia 2016 roku.

Za przeprowadzenie ankietyzacji oraz sporządzenie dokumentu odpowiada firma AT GROUP S.A., która działa na zlecenie gminy.

Czytaj również