Nie masz konta? Zarejestruj się

Praca, biznes, edukacja

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił pierwsze konkursy

27.02.2009 15:15 | 0 komentarzy | 4 553 odsłony | red
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił pierwsze w tym roku konkursy obejmujące nabory projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
0
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił pierwsze konkursy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił pierwsze w tym roku konkursy obejmujące nabory projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach następujących działań:

I. Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – konkurs zamknięty, wnioski można składać do 31.03.2009 r.
Kwota przeznaczona na konkurs - 47.000.000 zł.

II. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – konkurs otwarty. Nabór wniosków na ten konkurs rozpocznie się 23.02.2009 r. i zostanie zawieszony 31.03.2009r.
Kwota przeznaczona na konkurs – 30.000.000zł.

III. Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – konkurs zamknięty, wnioski można składać do 31.03.2009 r.
Kwota przeznaczona na konkurs - 5.500.000 zł.

Szczegółowe informacje na temat ogłaszanych konkursów oraz dokumentacja konkursowa zamieszczone zostały na stronie www.pokl.wup-krakow.pl  

Dodatkowe informacje można także uzyskać w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, pokój 110
e-mail: efs@wup-krakow.pl tel. 012 424 07 37, 012 424 07 02

Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl  tel. 014 626 95 43.

Zespole Zamiejscowym WUP Nowym Sączu
e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl tel. 018 442 94 32

**********
KONKURS OTWARTY
W konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK). Raz w miesiącu na stronie internetowej IOK zamieszczana jest informacja przypominająca o trwającym naborze projektów oraz o stanie wykorzystania alokacji przeznaczonej na konkurs. IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej z wyprzedzeniem co najmniej 5-cio dniowym, informację o planowanej dacie zamknięcia konkursu otwartego, wraz z uzasadnieniem.

KONKURS ZAMKNIĘTY
Konkurs zamknięty organizowany jest cyklicznie. W konkursie zamkniętym określa się z
góry jeden (jeśli konkurs będzie organizowany tylko raz) lub kilka następujących po sobie terminów naboru wniosków. IOK ogłasza konkurs określając daty otwarcia oraz daty zamknięcia naboru wniosków, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski. Pomiędzy datą ogłoszenia naboru a ostateczną datą składania wniosków nie może upłynąć mniej niż 30 dni.
(zew)

Czytaj również