Nie masz konta? Zarejestruj się

Babice

Pieniądze czekają na uczniów. Kto może je otrzymać?

03.07.2024 20:00 | 0 komentarzy | 2 268 odsłony | Michał Koryczan

Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium gminy Babice za osiągnięcia w dziedzinie sportowej oraz twórczości artystycznej.

0
Pieniądze czekają na uczniów. Kto może je otrzymać?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
Stypendium w wysokości od 200 do 1.500 zł może zostać przyznane uczniowi szkoły podstawowej lub średniej mieszkającemu na terenie gminy, który spełnia łącznie następujące kryteria:
  • w ostatnim roku szkolnym uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania
  • w ostatnim roku szkolnym został laureatem konkursów, przeglądów, festiwali o charakterze artystycznym lub sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim
  • wykazał się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej

Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego lub sportowego mogą składać:
dyrektorzy szkół

  • dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Babicach
  • Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, w skład której wchodzą radni Rady Gminy Babice
  • Gminna Rada Sportu
  • pełnoletni uczniowie
  • rodzice lub prawni opiekunowie uczniów

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać do 15 września na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy w Babicach (poniedziałek w godz. 7:00-16:00, wtorek, środę i czwartek w godz. 7:00-15:00 lub w piątek w godz. 7:00-14:00.

Wnioski oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej www.babice.pl.