Nie masz konta? Zarejestruj się

Praca, biznes, edukacja

O spalarni nie tylko lokalnie

16.06.2010 13:24 | 0 komentarzy | 2 900 odsłony | red
21 pytań o krakowską spalarnię
0
O spalarni nie tylko lokalnie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

21 pytań o krakowską spalarnię

Do budowy spalarni odpadów w Nowej Hucie przymierza się Kraków. W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o unijne dotacje do budowy spalarni, mijającym 30 czerwca, tamtejszy radny Włodzimierz Pietrus wystosował do prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego długą listę pytań dotyczących gospodarki odpadami, kosztów budowy i eksploatacji planowanej spalarni.
Radny chce poznać szacunkowe koszty funkcjonowania zakładu, łącznie z nakładami na infrastrukturę ciepłowniczą oraz w jakiej wysokości planowane są przychody z tytułu sprzedanej energii. Dopytuje o bilans energetyczny miasta (o nadwyżki, niedobory energii). Docieka też, czy bez wkładu własnego podmiotu zewnętrznego możliwa jest budowa spalarni wyłącznie z pieniędzy pochodzących z budżetu miasta oraz kredytów obciążających miasto lub spółki mu podległe.

Radny Pietras oczekuje od prezydenta odpowiedzi na pytanie, czy powstanie niezależnej od gminy Kraków dużej spalarni odpadów na obszarze pomiędzy Krakowem a Śląskiem, może zagrozić ekonomicznemu funkcjonowaniu krakowskiej spalarni oraz czy analizowano wejście kapitałowe gminy Kraków wspólnie z innymi gminami do spółki kapitałowej, w celu wybudowania dużej spalarni dla aglomeracji śląskiej i krakowskiej (jeśli tak, to jakie były wyniki analiz w aspekcie ekologicznym i ekonomicznym).

Dotyka też problemu lokalizacji spalarni w kontekście zagrożenia powodziowego (czy aktualną lokalizację spalarni w Nowej Hucie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej objął sporządzonym studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającym granice zasięgu wód powodziowych w określonym prawdopodobieństwie występowania).

Kilka pytań dotyczy całego systemu gospodarki odpadami. Przede wszystkim, czy Kraków przewiduje plan „B”, w przypadku nieotrzymania dotacji unijnej na jej budowę. Jeśli natomiast spalarnia powstanie, to czy prezydent przewiduje oddelegowanie którejś ze spółek miejskich do zarządzania instalacją. Radny szczegółowo wypytuje też prezydenta o aktualną strukturę gromadzonych na składowisku odpadów i jej zgodność z aktualnym Programem Gospodarki Odpadami.

Pozytywna opinia dla budowy spalarni w Białymstoku
Tamtejsza Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała pozytywną opinię na temat budowy spalarni w mieście przy ul. Generała Andersa. Inwestycja ma być gotowa w 2015 roku.

Opinię wyraziła na 19 stronach. Zawierają one 60 szczegółowych warunków realizacji inwestycji. Szef białostockiej RDOŚ uważa, że warunki są restrykcyjne. Wśród wymogów znalazł się m.in. projekt zieleni wokół spalarni, odpowiednie zabezpieczenia, filtry i ograniczenie hałasu. Szkodliwość spalarni ma się ograniczać do działki, na której stanie. Urząd miasta jako inwestor musi raz jeszcze, na etapie projektu technicznego, wykonać szczegółową ocenę oddziaływania spalarni na środowisko. Pozytywne decyzje dot. spalarni wydał już sanepid twierdząc, że po spełnieniu restrykcyjnych warunków, spalarnia nie powinna szkodzić środowisku.
Budowie sprzeciwiają się oczywiście okoliczni mieszkańcy.

Zagospodarowanie odpadów z pomocą Unii Europejskiej
Obecnie są trzy programy wspierające inicjatywy z zakresu gospodarki odpadami: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (instytucją zarządzającą jest ministerstwo rozwoju regionalnego), regionalne programy operacyjne - RPO (instytucjami zarządzającymi są poszczególne zarządy województw) oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (instytucją zarządzającą jest ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi).

O szczegóły związane z możliwościami wykorzystania pieniędzy unijnych na realizację inwestycji w zakresie gospodarki odpadami pytał niedawno - składając interpelację poselską - Tadeusz Arkit (PO).

Spalarnia, której budowa planowana jest w powiecie chrzanowskim, miałaby być dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. (Instalacje powstałe przy wsparciu finansowym z tego programu, mają obsługiwać regiony zamieszkałe przez min. 150 tys. mieszkańców). Zgodnie z otrzymaną z ministerstwa Rozwoju Regionalnego informacją wnioski o dofinansowanie budowy lub modernizacji spalarni powinny być złożone do 30 czerwca (mimo że tu, lokalnie padają też inne, odleglejsze daty). Według ministerstwa środowiska (instytucji pośredniczącej) jedynie kompletne wnioski złożone do połowy roku mają szansę zakończyć się do grudnia 2015 roku, czyli do końca okresu kwalifikowania wydatków.

W interpelacji posła Arkita pojawia się też pytanie, czy pieniądze unijne można pozyskać również na przedsięwzięcia realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak wynika z odpowiedzi, resort rozwoju regionalnego przewiduje taką możliwość. Obecnie trwają na ten temat uzgodnienia z Komisją Europejską (mające na celu m.in. ustalenie sposobu współpracy przy ocenie tego typu projektów).
(oprac. AM i GK)

Przełom nr 23 (942) 9.06.2010

Czytaj również