Nie masz konta? Zarejestruj się

Historia

Świadectwo na wojnę

23.05.2018 12:17 | 0 komentarzy | 2 453 odsłony | red

W drugiej połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku zagrożenie wojenne traktowano bardzo poważnie. W Chrzanowie do działań w tym zakresie szkolił Obwód Powiatowy Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

0
Świadectwo na wojnę
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Cywile byli przygotowywani do pełnienia funkcji komendantów obrony przeciwlotniczej bloków domów (obejmujących kilka ulic) oraz pojedynczych domów. Kursantów zapoznawano z zasadami prowadzenia obserwacji nieba, sposobami alarmowania, maskowania obiektów, w tym zwłaszcza zaciemniania, działaniami po ataku bronią chemiczną itp. Funkcje kierownicze w cywilnej, biernej obronie przeciwlotniczej były przewidziane dla ludzi wyróżniających się aktywnością społeczną. Urodzony w Tenczynku, a mieszkający w Chrzanowie Stefan Bartnik musiał być za taką właśnie osobę uznawany. Na co dzień był urzędnikiem jaworznickiej filii Powiatowej Kasy Chorych w Chrzanowie.

W drugiej połowie lat trzydziestych powołano go także na stanowisko Przewodniczącego Miejskiego Komitetu Obywatelskiego Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w Chrzanowie.

Stefan Bartnik po ukończeniu kursu komendantów obrony przeciwlotniczej domów mieszkalnych otrzymał reprodukowane obok świadectwo. Kopia dokumentu znajdującego się w archiwum jego rodziny została udostępniona przez Stanisława Garlickiego.
(LS)