Nie masz konta? Zarejestruj się

Eko Przełom

Ludzie strasznie śmiecą

07.08.2013 11:29 | 3 komentarze | 7 881 odsłon | red
GOSPODARKA ODPADAMI. Mieszkańcy Trzebini, Chrzanowa i Libiąża po 1 lipca produkują więcej śmieci. Niewykluczone, że kolejny przetarg dla firm wywozowych związek komunalny ogłosi szybciej niż planował.
3
Ludzie strasznie śmiecą
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

GOSPODARKA ODPADAMI. Mieszkańcy Trzebini, Chrzanowa i Libiąża po 1 lipca produkują więcej śmieci.
Niewykluczone, że kolejny przetarg dla firm wywozowych związek komunalny ogłosi szybciej niż planował.

Od początku lipca obowiązuje nowy system śmieciowy. Jego realizacją na terenie Trzebini, Chrzanowa i Libiąża zajmuje się Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna. W czerwcu ZMGK podpisał dwuletnie umowy z firmami wywozowymi. W pierwszej gminie odpady odbierają Usługi Komunalne w Trzebini, a w dwóch pozostałych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Jaworznie. Związek, przy ogłaszaniu przetargu, ocenił, ile śmieci wyprodukują mieszkańcy każdej gminy. W stolicy powiatu w ciągu 24 miesięcy powinno powstać ich łącznie ok. 31 tys. ton (zmieszane i segregowane). W Libiążu – 12 tys., a w Trzebini – 18 tys.
Starające się o zlecenie firmy przedstawiły swoje ceny zagospodarowania tony odpadów różnych typów przy wymienionej ilości.
Przykładowo, za odbiór tony odpadów segregowanych UK życzą sobie 184 zł, a jaworznicka firma 372 zł w Chrzanowie, natomiast w Libiążu 375 zł.

Jeśli okaże się, że mieszkańcy będą zapełniać kubły intensywniej niż założył związek, firmom trzeba będzie więcej płacić i dwuletnie umowy mogą „skończyć się” przed upływem tego okresu. Wtedy konieczny będzie kolejny przetarg. Na razie nie można wykluczyć takiego scenariusza.

- Śmieci jest wyraźnie więcej, obie firmy mówią o bardzo dużych różnicach. Zaskakująca jest na przykład ilość oddawanej trawy. Na razie trudno wzrost ocenić dokładnie, bo sprawozdania z pierwszego miesiąca otrzymamy za kilka dni – mówi Przemysław Deda, szef ZMGK.

Uważa jednak, że jest zbyt wcześnie, aby przesądzać, czy potrzebne okażą się przetargi uzupełniające. O ile powrót do ilości śmieci sprzed 1 lipca jest mało prawdopodobny, to niedługo sytuacja powinna się ustabilizować. Rzeczywiście, w zimie nie ma się co spodziewać dużej ilości odpadów zielonych. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że ludzie zaczną palić w piecach i wyrzucać popiół.
- Trochę więcej dowiemy się po kilku miesiącach funkcjonowania systemu, a najwięcej po pełnym roku, czyli w lipcu 2014 – uważa Deda.
(ko)

Cena odbioru 1 tony śmieci segregowanych
w Trzebini 184 zł za tonę (Usługi Komunalne w Trzebini)
w Chrzanowie 372 zł za tonę (MPO Jaworzno)
w Libiążu 375 zł za tonę (MPO Jaworzno)

Przełom nr 31 (1102) 7.8.2013