Nie masz konta? Zarejestruj się

Praca, biznes, edukacja

Młodzież walczy o zniżki

26.03.2008 15:44 | 1 komentarz | 12 699 odsłon | red
Prawie 600 podpisów pod petycją do władz samorządowych zebrali już licealiści z powiatu chrzanowskiego, domagając się wprowadzenia zniżek na jednorazowe bilety komunikacji miejskiej.
1
Młodzież walczy o zniżki
Aleksandra Zalewska z II LO w Chrzanowie, Agnieszka Pawełkiewicz z KSW w Libiążu i Paulina Boroń z I LO w Chrzanowie zaangażowały się w akcję na rzecz wprowadzenia ulgowych jednorazowych biletów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Prawie 600 podpisów pod petycją do władz samorządowych zebrali już licealiści z powiatu chrzanowskiego, domagając się wprowadzenia zniżek na jednorazowe bilety komunikacji miejskiej.

Temat nie jest nowy, ale wraca jak bumerang. Burmistrzowie są nieugięci.
- Dlaczego nie możemy mieć takich samych przywilejów, jak gimnazjaliści czy studenci? W okolicznych miastach uczniowie szkół średnich mają zniżki na jednorazowe bilety ulgowe. My nie - podkreśla Aleksandra Zalewska z Trzebini, uczennica II LO w Chrzanowie, inicjatorka akcji popieranej przez jej rówieśników, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Za 2,40 do Trzebini, za 2 zł do Katowic
- Za przejazd z Chrzanowa do Trzebini muszę zapłacić 2,40 zł. Jadąc autobusem PKM Jaworzno z Chrzanowa do Katowic 2 zł - porównuje Paulina Boroń, uczennica I LO w Chrzanowie, która także zbiera podpisy pod petycją do władz samorządowych, od których wprowadzenie ulgi zależy.

50-proc. zniżki na jednorazowe bilety ZKKM w powiecie chrzanowskim przysługują uczniom szkół podstawowych i studentom (ulga ustawowa) oraz gimnazjalistom. Zniżek nie mają tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Gminy, tworzące komunikacyjny związek, wprowadzić ich nie chcą, bo oznaczałoby to zwiększenie wydatków na publiczny transport.

Mają ulgi na miesięczne
- Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają zniżki na bilety miesięczne. Takie przepisy obowiązują już od 2000 roku – przypomina prezes ZKKM Chrzanów Tadeusz Gruber.

Uczniów takie rozwiązanie nie satysfakcjonuje, bo bilet miesięczny to żadna ulga, tylko spory wydatek ponoszony przez rodziców „z góry”.

- Ulgowy bilet miesięczny z Chrzanowa do Trzebini na jedną linię kosztuje 42 zł. Chcąc jechać innym autobusem, zniżki już nie mamy. Jadąc linią „K” z Libiąża do Krakowa, płacę jednorazowo 7,20 zł. Jeśli chcę mieć zniżkę, muszę kupić miesięczny za 63 zł. Taki bilet nie jest mi codziennie potrzebny - mówi Agnieszka Pawełkiewicz, uczennica KSW w Libiążu.

- Zniżki na jednorazowe bilety dla licealistów obowiązują w Jaworznie, Sosnowcu, Katowicach, Krakowie. Nie chcemy czuć się dyskryminowani także wobec studentów, którzy mają więcej możliwości, żeby zarobić trochę pieniędzy. My do końca szkoły jesteśmy na utrzymaniu rodziców i to oni ponoszą koszty związane z dojazdami - dodaje Aleksandra Zalewska.

Razem z kolegami i koleżankami nadal będzie zbierać podpisy pod petycją do władz samorządowych.

Chodzi o 800 tys. zł
- Żeby zmienić cennik biletów, gminy musiałyby zaakceptować wprowadzenie tych zniżek. Oznacza to konieczność dopłacania do publicznego transportu o 800 tys. zł rocznie więcej - zaznacza prezes Gruber.

Już dziś każda z obsługiwanych przez ZKKM gmin dopłaca co rok średnio po 2 mln zł. W związku ze wzrostem cen paliw kwoty te pewnie będą jeszcze wyższe.

- Te pieniądze trzeba skądś mieć. Przedstawialiśmy już wielokrotnie kalkulację kosztów ze zniżkami na jednorazowe bilety wszystkim obsługiwanym przez nas gminom - dodaje Tadeusz Gruber.

- Jeśli lokalne władze nie poprą naszej sprawy, z petycją wystąpimy do posła Tadeusza Arkita. Może udałoby się zmienić przepisy i wprowadzić ulgi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju, tak, byśmy już nie czuli się gorsi pod tym względem od innych - zastanawiają się dziewczyny.

Wychodzi na to, że inwestowanie w młodzież nie jest najmocniejszą stroną lokalnych samorządów, podobnie jak szukanie oszczędności w innych dziedzinach, umożliwiających wprowadzenie tej jednej ulgi. Nadzieja w inicjatorach akcji.

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych chce powalczyć o zniżki na jednorazowe przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Jak oceniają ten pomysł burmistrzowie trzech gmin tworzących ZK KM?

***********
Dla Przełomu: Burmistrz Chrzanowa, Ryszard Kosowski: Do transportu publicznego dopłacamy rocznie 2,2 mln zł. To duży koszt. Opłacamy także dojazdy do szkół uczniom podstawówek i gimnazjów. Nie ma co porównywać transportu w naszym powiecie z jego funkcjonowaniem w większych miastach. W Krakowie zniżki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obowiązują, ale tam nie jeżdżą autobusy z jednym pasażerem, jak nieraz bywa u nas. Chcąc wydać publiczne pieniądze na wprowadzenie zniżek na bilety jednorazowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, musielibyśmy zrezygnować z wydatków na inne dziedziny. Lepszym rozwiązaniem byłoby zaangażowanie w tę sprawę posłów i senatorów z naszego terenu, mających wpływ na ustawodawstwo w kraju. Nie można wszystkimi kosztami obarczać gmin. Burmistrz Trzebini i przewodniczący zgromadzenia ZKKM w Chrzanowie, Adam Adamczyk: Przeforsowanie wyższych dopłat gminnych do ZKKM w celu wprowadzenia zniżek na bilety jednorazowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych na pewno nie będzie łatwe, choć ich inicjatywa jest szczytna. Nie neguję ich racji, i nie mówię tego ze złośliwości, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż zniżki przysługują im na bilety miesięczne, nie widzę szans na wprowadzenie dodatkowych ulg. Symulacje kosztów już przeprowadzaliśmy i okazało się, że kwoty ewentualnego zwiększenia dopłat są bardzo wysokie. Obecnie nasza gmina dopłaca do transportu zbiorowego 2,3 mln zł. Obawiam się, że ze względu na rosnące stale ceny paliw kwoty potrzebne na jego funkcjonowanie w przyszłości wzrosną. Burmistrz Libiąża Jacek Latko: W tegorocznym budżecie na dopłaty do transportu publicznego mamy 1,78 mln zł i na razie nie ma szans, żeby to zmienić. Być może w przyszłości uda się wyasygnować więcej pieniędzy. Na pewno jest to temat do dyskusji. Poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit: Wielokrotnie słyszałem o problemie ze zniżkami uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nie jest jednak tak, że ich w ogóle nie mają. Jak się wydaje, intencją ustawodawcy, by scedować wprowadzenie ulg na samorządy, był fakt pozostawania tych szkół w ich gestii. Studenci mają pod tym względem więcej przywilejów, ponieważ za uczelnie wyższe odpowiada państwo. Zapoznam się jeszcze z obecnie obowiązującym w tej dziedzinie stanem prawnym i chętnie porozmawiam na ten temat z przedstawicielami młodzieży z naszego terenu. **********Jakie ulgi przysługują młodzieży na przejazdy autobusowe?

ZKKM Chrzanów
50-proc. ulga na przejazdy przysługuje:
- Dzieciom od 4. roku życia, uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych
- Młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 20. roku życia, na podstawie biletu okresowego lub miesięcznego. W przypadku korzystania z przejazdów na podstawie biletów jednorazowych ulga nie przysługuje.
- Studentom szkół wyższych

PKM Jaworzno
50- proc. ulga na przejazdy przysługuje:
- Dzieciom w wieku od 4 do 10 lat
- Uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych do dnia ukończenia 23. roku życia.
- Studentom szkół wyższych z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.
- Dzieciom i młodzież w wieku od 6 do 18 lat, nieobjętych obowiązkiem szkolnym lub spełniających obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

MZK Oświęcim
50-proc. ulga na przejazdy przysługuje:
- Studentom szkół wyższych
Ulgi kwotowe (ustalane przez radę miejską w konkretnej wysokości) przysługują:
- Dzieciom od lat 4 do 7
- Uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych
- Do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie biletów miesięcznych uprawnieni są: uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych

MPK Kraków
50-proc. ulga na przejazdy przysługuje:
- Studentom polskich szkół wyższych (nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich)
Ulgi kwotowe (ustalane przez radę miejską w konkretnej wysokości) przysługują:
- Dzieciom po ukończeniu 4 lat, do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego
- Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Uczestnikom studiów trzeciego stopnia – doktorantom
- Uczniom i studentom zagranicznych szkół, do ukończenia 26. roku życia
Ewa Solak

Przełom nr 13/829 26.03.2008