Nie masz konta? Zarejestruj się

Regulamin
1. Portal internetowy przelom.pl, którego częścią jest podstrona przelom.pl/z-waszej-strony, należy do Firmy Wydawniczej „Przełom” Alicja Molenda z siedzibą w Trzebini przy ul. Długiej 53.

2. Portal przelom.pl umożliwia zamieszczanie na tej podstronie  przez Użytkowników ich własnych tekstów, zdjęć oraz filmów.

3. Przesyłając za pomocą formularza kontaktowego teksty, zdjęcia lub filmy na portal przelom.pl Użytkownik potwierdza, że przeczytał niniejszy regulamin oraz akceptuje jego postanowienia.

4. Przesyłając za pomocą formularza kontaktowego materiały tekstowe, zdjęcia lub filmy na portal przelom.pl Użytkownik:
a) wyraża zgodę na ich nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację materiałów w portalu internetowym przelom.pl, tygodniku „Przełom” oraz innych wydawnictwach Firmy Wydawniczej „Przełom” Alicja Molenda,
b) wyraża zgodę na ich utrwalanie i powielanie wraz z prawem do włączania w całości lub fragmentach do innych utworów,
c) wyraża zgodę na ich publiczne udostępnianie i odtwarzanie,
d) wyraża zgodę na niedpłatne wykorzystanie wizerunku Użytkownika oraz innych osób znajdujących się na przesłanych materiałach,
e) wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony redakcji przelom.pl na podany adres e-mail,
f) wyraża zgodę na podpisanie przesłanych materiałów podanym nickiem, pseudonimem lub imieniem i nazwiskiem,
g) oświadcza, że ma wszelkie prawa do dysponowania publikowanymi tekstami, zdjęciami lub filmami,
h) oświadcza, że przesłane informacje są prawdziwe,
i) oświadcza, że posiada zgodę osób występujących w tekstach, na zdjęciach i w filmach na publikację ich wizerunku,
j) ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

5. Firma Wydawnicza „Przełom” Alicja Molenda zastrzega sobie prawo do nieopublikowania przesłanych materiałów bez podawania przyczyny oraz ich redagowania.

6. Firma Wydawnicza „Przełom” Alicja Molenda nie udostępnia i nie sprzedaje zgromadzonych danych użytkowników portalu innym osobom lub instytucjom. Odstąpienie od tej zasady może nastąpić wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

7. Postanowienia regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, które będą obowiązujące od chwili zamieszczenia ich na stronie.