Nie masz konta? Zarejestruj się

MAŁOPOLSKA

Firmy zawieszają działalność. Gastronomia, transport i hotelarstwo w dekoniunkturze

05.02.2024 18:16 | 6 komentarzy | 4 071 odsłony | (oprac. AM)
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2024 18:50
GUS podał dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej w Małopolsce w ostatnim miesiącu 2023 r. Są średnio optymistyczne.
6
Firmy zawieszają działalność. Gastronomia, transport i hotelarstwo w dekoniunkturze
Niektóre branże są pod kreską Ilustr. Pixabay
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

• Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było większe niż rok wcześniej (o 0,2%), a w relacji do poprzedniego miesiąca pozostało na tym samym poziomie.

• Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,2%, tym samym zmniejszyła się (o 0,2 p. proc.) w ujęciu rocznym.
W odniesieniu do grudnia 2022 r. odnotowano spadek liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych (o 10,1%),
jak również osób wyłączonych z ewidencji (o 16,4%). Pracodawcy zaproponowali osobom bezrobotnym mniej
(o 20,9%) ofert zatrudnienia niż rok wcześniej.
• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe (o 10,1%) od notowanego rok wcześniej (w grudniu 2022 r. wzrost wyniósł 11,4%).
• Produkcja sprzedana przemysłu była mniejsza niż przed rokiem (o 3,0%, w cenach stałych), wzrosła natomiast produkcja budowlano-montażowa (o 21,7%, w cenach bieżących).
• Według wstępnych danych, liczba oddanych do użytkowania mieszkań była większa (o 13,1%) niż w grudniu 2022 r. Wzrosła także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 73,6%), natomiast spadła liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 20,1%).

• W grudniu 2023 r. zmniejszyła się w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) zarówno sprzedaż detaliczna (o 5,6%), jak i hurtowa (o 61,7%). Największemu obniżeniu uległa wartość sprzedaży detalicznej w grupie „meble, RTV, AGD" (o 66,0%).

• Na rynku rolnym przeciętne ceny skupu w ujęciu rocznym były niższe w przypadku wszystkich badanych produktów z wyjątkiem ziemniaków. Rentowność tuczu trzody chlewnej, mierzona relacją cen skupu żywca wieprzowego do cen żyta na targowiskach utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca oraz była większa niż rok wcześniej.

• Według stanu na koniec grudnia 2023 r. w rejestrze REGON wpisanych było więcej (o 3,9%) podmiotów gospodarki narodowej niż rok wcześniej. W relacji do poprzedniego miesiąca wzrosła (o 0,7%) liczba podmiotów z zawieszoną działalnością.

• W styczniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsię-
biorców są niekorzystne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakwaterowaniu i gastronomii. W tej sekcji zaobserwowano także największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 26,4 w skali miesiąca. Gorzej niż w grudniu 2023 r. oceniają koniunkturę również przedsiębiorcy prowadzący działalność w transporcie i gospodarce magazynowej, a także w informacji i komunikacji. Mimo to, w przypadku tej ostatniej sekcji jednostki oceniają sytuację gospodarczą pozytywnie. Również podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym oraz budownictwem formułują optymistyczne opinie, na poziomie wyższym niż w ubiegłym miesiącu.

W POWIECIE CHRZANOWSKIM