Nie masz konta? Zarejestruj się

Przełom Online

10.05.2021 18:00 | 0 komentarzy | 1 662 odsłona | red
Baterie, farby, leki, środki czystości - w którym domu ich nie ma? I chociaż pozornie nie wyglądają groźnie, w rzeczywistości są to odpady zaliczane do niebezpiecznych. Wymagają więc specjalnego traktowania w momencie, gdy przestają być nam potrzebne. Jak odpowiedzialnie się ich pozbywać, aby nie zaszkodzić sobie, innym i środowisku?
0
Odpady niebezpieczne... traktuj poważnie!
Baterie i akumulatory zawierają różne metale ciężkie (np. ołów, kadm, rtęć, nikiel, lit). Nie mogą więc trafić na składowisko, aby nie skazić środowiska.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Czym są odpady niebezpieczne?

To te odpady, które zawierają substancje szczególnie groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska. Mogą mieć właściwości łatwopalne, toksyczne, itp. Ich utylizacja może się więc odbywać jedynie w specjalnych zakładach. Dlatego to od odpowiedzialnej postawy mieszkańców zależy, czy odpady niebezpieczne zostaną prawidłowo unieszkodliwione, czy też trafią na składowisko zakażając glebę, przenikając do wód i powietrza, a w efekcie trując ludzi i zwierzęta.

Gdzie oddać stare lekarstwa?

Jeśli mamy w domu przeterminowane lub niewykorzystane leki (każdy rodzaj: tabletki, maści, syropy) nie możemy traktować ich jak "zwykłe" śmieci. To odpady medyczne, zaliczane do niebezpiecznych, więc mogą być gromadzone jedynie w specjalnych pojemnikach. Znajdziemy je w wielu aptekach na terenie gmin Związku (pełen wykaz znajduje się na stronie https://www.zmgk.chrzanow.pl w zakładce: PSZOK, leki, baterie).

Dlaczego to takie ważne, aby lekarstw nie wyrzucać do toalety czy do kosza na śmieci?

Ponieważ zawarte w nich substancje aktywne biologicznie trafią do wód czy gleby. W efekcie będziemy mieć do czynienia ze skażeniami, zatruciami i zaburzoną równowagą środowiskową. Mniej skuteczne będą też dostępne antybiotyki, bo mikroorganizmy nabędą na nie odporność.

Co zrobić ze spalonymi żarówkami?

Spośród wszystkich żarówek do niebezpiecznych zalicza się tylko świetlówki (zawierające rtęć) oraz lampy neonowe, tzw. jarzeniówki i sodowe. Można zwrócić je w sklepie przy okazji zakupu nowej lub oddać do PSZOK. Zwykłe żarówki, energooszczędne czy LED, mogą być wyrzucone do kosza na odpady zmieszane.

Do którego kosza wyrzucić baterie?

Do żadnego, ponieważ baterie i akumulatory zawierają różne metale ciężkie (np. ołów, kadm, rtęć, nikiel, lit). Nie mogą więc trafić na składowisko, aby nie skazić środowiska. Nieodpłatnie można przekazać je do PSZOK lub zostawić w wielu placówkach na terenie gmin Związku. Ich lista znajduje się na stronie https://www.zmgk.chrzanow.pl w zakładce: PSZOK, leki, baterie.

Jak właściwie pozbyć się odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne muszą być utylizowane w wyspecjalizowanych zakładach. To, czy tam trafią, zależy tylko od mieszkańców. Elektronikę można oddać podczas cyklicznych zbiórek lub w sklepie, w którym kupujemy nowy sprzęt. Przeterminowane leki oddamy przy okazji wizyty w aptece, a baterie np. załatwiając sprawę w urzędzie czy chociażby będąc w bibliotece. Poza tym każdy z odpadów niebezpiecznych nieodpłatnie zostawimy też w PSZOK - wystarczy być mieszkańcem gmin ZMGK.

***

DO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, Z KTÓRYMI MAMY NAJCZĘŚCIEJ DO CZYNIENIA W DOMACH, ZALICZAMY:

- lekarstwa

- baterie i akumulatory

- tonery i kartridże do drukarek

- nawozy i środki ochrony roślin

- odpady zawierające rtęć (świetlówki, termometry)

- farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki

- środki czystości i do dezynfekcji

- pianki montażowe i silikony

- elektronikę

Żadnego z wymienionych odpadów, a także puszek i opakowań po nich, nie wyrzucamy do kolorowych pojemników/worków na odpady segregowane ani do czarnego pojemnika na odpady zmieszane!

***

Więcej informacji na: https://www.zmgk.chrzanow.pl i Fb/ZMGKChrzanow

Materiał przygotowany przez Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Chrzanowie