Nie masz konta? Zarejestruj się

Przełom Online

25.02.2021 20:00 | 0 komentarzy | 3 770 odsłony | red
Od 1 lutego 2020 roku na terenie gmin Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" zmieniły się zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Od tego dnia nie są one odbierane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Związek, a przekazywane przez właściciela firmie odbierającej odpady na podstawie indywidualnej umowy.
0
Śmieci firmowe nie do domowego kosza
Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z działalności gospodarczej
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Co to są nieruchomości niezamieszkałe?

- To te nieruchomości, w których nikt nie mieszka, ale wytwarzane są w nich odpady. Będą to więc firmy, sklepy, punkty gastronomiczne i inne lokale usługowe, urzędy, szkoły, jednostki medyczne i kulturalne, cmentarze, ogródki działkowe, itp.

Jako właściciel firmy, jakie mam obowiązki w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi, które powstają na terenie mojego przedsiębiorstwa?

- Przede wszystkim należy podpisać umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Wykaz firm można znaleźć na stronie www.zmgk.chrzanow.pl w zakładce Rejestr Działalności Regulowanej. Należy też wyposażyć nieruchomość w komplet worków lub pojemników do selektywnej zbiórki, zbierać odpady w sposób selektywny i przekazywać je firmie, z którą została podpisana umowa.

Czy wszystkie odpady powstałe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są odpadami komunalnymi?

- Zdecydowanie nie. Do odpadów komunalnych wytwarzanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zaliczamy te, które powstają głównie w części socjalnej firmy w związku z zaspokajaniem potrzeb bytowych pracowników. Będą to więc np. pozostałości po spożywanych posiłkach (resztki, opakowania, naczynia), odpady higieniczne (np. zużyte chustki, ręczniki papierowe), odpady po sprzątaniu (np. zmiotki, papier z niszczarek). Pozostałe odpady z działalności gospodarczej należy gromadzić oddzielnie od odpadów komunalnych i przekazywać uprawnionym podmiotom zgodnie z odrębnymi przepisami.

Czy odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości niezamieszkałej można wrzucać do pojemników lub worków przeznaczonych dla mieszkańców?

- Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni uiszczać do Związku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją, i zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym - na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza).

A co jeśli moja firma nie będzie miała indywidualnej umowy na odbiór odpadów?

- Nieruchomości niezamieszkałe podlegają regularnym kontrolom. Brak umowy będzie skutkował nałożeniem na właściciela kary grzywny w wysokości nawet 5 000 zł.

 

Dodatkowych informacji udziela Komórka Usług Dodatkowych ZMGK pod numerem telefonu: 32 62 32 908 wew. 34.

Więcej informacji na: https://www.zmgk.chrzanow.pl i Fb/ZMGKChrzanow

 

Materiał przygotowany przez Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Chrzanowie