Nie masz konta? Zarejestruj się

Chrzanów

Kobiety najczęściej sięgają po te pieniądze

10.07.2020 15:00 | 1 komentarz | 2 487 odsłony | Tadeusz Jachnicki

1 600 dodatków solidarnościowych wypłacił chrzanowski ZUS. Poszło na nie 2,1 mln zł.

1
Kobiety najczęściej sięgają po te pieniądze
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Najczęściej o wsparcie ubiegają się kobiety - 59 procent.

Najwięcej z nich to osoby między 26. a 35. rokiem życia. Wśród cudzoziemców najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy. Na drugim miejscu są Białorusini.

Przypomnijmy, że prawo do dodatku solidarnościowego przysługuje osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i można go pobierać maksymalnie przez 3 miesiące. Wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia, zaś świadczenie można otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

Co ważne, świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Wniosek można złożyć wyłącznie przez internet, czyli na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja o przyznaniu dodatku solidarnościowego lub decyzja odmowna będą dostępne na PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku świadczenie trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania dodatku.