Nie masz konta? Zarejestruj się

Powiat chrzanowski

Nie masz pracy? Skorzystaj. Oferta dla 500 osób

21.01.2020 15:00 | 2 komentarze | 4 529 odsłony | Tadeusz Jachnicki

Pół tysiąca osób będzie uczestniczyć w projektach unijnych realizowanych przez urząd pracy w powiecie chrzanowskim. Tak wynika z szacunków pośredniaka.

2
Nie masz pracy? Skorzystaj. Oferta dla 500 osób
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Podobnie jak w latach poprzednich urząd pracy przygotował dwa unijne projekty dedykowane osobom bezrobotnym.

Pierwszy z nich to „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (V)". Przeznaczony jest dla około 250 osób do 30 roku życia. Pochłonie około 2 mln zł.

Drugi to „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (VI)". Projekt skierowany jest do 266 osób powyżej 30 roku życia.
Wsparcie otrzymają osoby: w wieku 50+, z niepełnosprawnościami, z niskimi kwalifikacjami, długotrwale bezrobotne i kobiety. Osoby z wymienionych grup będą mogły skorzystać z takich form wsparcia jak: staż, prace interwencyjne, szkolenie, zatrudnienie na doposażonym lub wyposażonym miejscu pracy, dotacja na założenie działalności gospodarczej. W roku 2020 na ten cel przeznaczonych zostanie prawie 2,4 mln zł.

Aby uzyskać unijne wsparcie, należy skontaktować się ze swoim doradcą klienta w urzędzie pracy i poinformować o chęci wzięcia udziału w projekcie. Doradca dla każdego z kandydatów opracuje Indywidualny Plan Działania, w którym określone zostaną kroki niezbędne do uzyskania wsparcia, a docelowo stabilnego zatrudnienia. Obydwa projekty realizowane będą do 30 czerwca 2021 roku.

Do końca grudnia 2020 roku, realizowane będą też trzy programy regionalne w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie:

W ramach pierwszego z nich: „Konserwatora", wsparcie otrzymają instytucje kultury, do których na staż zostanie skierowanych 6 osób. Koszt programu w roku bieżącym to 54 000 złotych.

Drugi z programów: „Zbuduj swoją przyszłość"ma na celu pomoc osobom bezrobotnym
w zdobyciu umiejętności potrzebnych do pracy w zawodach budowlanych. Wsparcie otrzyma 10 osób, a koszt programu to 117 000 złotych.

Natomiast „Firma +1" jest programem, w którym pomoc w zatrudnieniu pracownika otrzymają mikro i mali przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione. W roku bieżących 20 osób bezrobotnych weźmie udział w programie, którego wartość oszacowano na 260 000 złotych.