Nie masz konta? Zarejestruj się

Powiat chrzanowski

Gala V Powiatowej Olimpiady Pszczelarskiej

21.06.2018 17:11 | 0 komentarzy | 2 874 odsłony | (zew)

Organizatorem olimpiady były Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze" wraz Powiatową Radą Bartniczą.

 

0
Gala V Powiatowej Olimpiady Pszczelarskiej
Fot. Paulina Lizurek
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przesłaniem olimpiady było krzewienie wiedzy na temat życia pszczół, ich znaczenia dla życia człowieka, przyrody oraz funkcjonowania środowiska naturalnego.

Konkurs zwracał uwagę na piękno przyrody, a także zagrożenia ekologiczne wynikające z ciągle malejącej ilości pasiek oraz postępującej degradacji środowiska. Olimpiada również uwrażliwiła dzieci i młodzież na konieczność stosowania zachowań proekologicznych dla dobra całego środowiska naturalnego.

Podczas uroczystości przedszkolaki i uczniowie otrzymali nagrody z rąk starosty chrzanowskiego Janusza Szczęśniaka, jego zastępcy Krzysztofa Kasperka, prezesa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze" Jerzego Kasprzyka i przewodniczącego Powiatowej Rady Bartniczej Jerzego Oczkowskiego.

Uroczystość uświetniły występy Przedszkola Samorządowego nr 6 w Trzebin, na os. Gaj i Przedszkola Samorządowego nr 4 w Chrzanowie. Dzieci zaprezentowały taniec „Przygoda Pszczoły". Był także pokaz mody w wykonaniu wszystkich uczniów szkół biorących udział w V Powiatowej Olimpiadzie Pszczelarskiej. Zaprezentowane stroje zostały zaprojektowane i wykonane przez uczniów, a tematyką nawiązywały do pszczelarstwa.

Ostatnim punktem gali było wręczenie dyplomów z podziękowaniem dla wszystkich mistrzów pszczelarstwa a także dla patronów honorowych i przedstawicielli firm z powiatu chrzanowskiego za okazane wsparcie.

Patronat honorowy nad V Powiatową Olimpiadą Pszczelarską objęli oraz pomocy organizacyjnej udzielil: starosta chrzanowski Janusz Szczęśniak, burmistrz Chrzanowa Ryszard Kosowski, burmistrz Trzebini Grzegorz Żuradzki i burmistrz Alwerni Tomasz Siemek.

Dziękujemy firmom z powiatu chrzanowskiego, za okazane wsparcie, które pomogło w organizacji wydarzenia: dyrektorowi Górka Cement Jerzemu Szymańskiemu, prezesowi Banku Spółdzielczego w Chrzanowie Halinie Głogowskiej, dyrektorowi MOKSiR w Chrzanowie Janowi Smółce, właścicielowi restauracji Del Paso z Trzebini Rafałowi Czarneckiemu, właścicielowi firmy Graw-Key z Trzebini Pawłowi Jania, właścicielom Lokalnej Kolei Drezynowej w Regulicach Grzegorzowi Paterowi i Michałowi Ścianie.

Dziękujemy Agnieszce Kołodziejczyk i Paulinie Surowiec za poprowadzenie gali oraz fachowe doradztwo, które przyczyniły się do harmonijnego przebiegi uroczystości.

Laureacie V Powiatowej Olimpiady Pszczelarskiej

W kategorii przedszkola:

I miejsce - Przedszkole Samorządowe nr 6 w Trzebini Gaju

II miejsce - Przedszkole Samorządowe nr 4 w Chrzanowie

III miejsce - Przedszkole Samorządowe w Regulicach

W kategorii szkoły podstawowe

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Luszowicach
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Poręba Żegoty

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie

W kategorii szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Brodłach

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Chrzanowie

W kategorii szkoły ponadpodstawowe

I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

II miejsce - Zespół Szkól Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

III miejsce - II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie