Nie masz konta? Zarejestruj się

Krzeszowice

Kandydaci odpowiadają na pytania internautów

25.11.2014 23:06 | 0 komentarzy | 7 576 odsłon | Ewa Solak

Przed telewizyjnymi debatami poprzedzającymi drugą turę wyborów burmistrzowskich, otrzymaliśmy od czytelników kilkadziesiąt pytań. W trakcie programu zadaliśmy tylko wylosowane. Dzisiaj publikujemy odpowiedzi na wszystkie pozostałe. Kandydaci udzielili ich na naszą prośbę.

0
Kandydaci odpowiadają na pytania internautów
Czesław Bartl powalczy w drugiej turze wyborów z Wacławem Gregorczykiem
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

WACŁAW GREGORCZYK

Jak zamierza pan poprawić wizerunek krzeszowickiego dworca autobusowego, jeśli wygra pan wybory?
W pierwszej kolejności naprawię oberwany od ponad półtorej roku chodnik, którego stan techniczny zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców, czego nie widzi burmistrz i prawie setka jego urzędników! Następnie należy odnowić elewację budynku dworca, przy okazji naprawić dach bo to skandal, żeby na głowy uczestników imprez i wydarzeń tam organizowanych lała się z sufitu woda w czasie gdy pada deszcz. Należy także ustawić więcej ławek dla pasażerów i posadzić więcej drzew. Zamontować tablicę informacyjną z planem miasta i gminy Krzeszowice. Zamontować tablice z aktualnym rozkładem jazdy. Zadbać o zaplecze gastronomiczne dla podróżnych. Zasadnym byłoby utworzenie w okolicy dworca punktu informacji turystycznej.

Ilu urzędników zamierza pan zwolnić, jeśli zostanie pan burmistrzem, i z których wydziałów?
Jeśli słyszę, że Burmistrz i jego urzędnicy nie wiedzieli o zamiarach wynajmu terenu przy dworcu na parking przez PKP, choć sprawą przejęcia terenu zajmowali się przez wiele miesięcy, widzę jego
zdziwienie gdy mówiono o Karcie Dużej Rodziny podczas konferencji zorganizowanej przez LGD, to faktycznie zadaję sobie pytanie czy rzeczywiście są urzędnicy w takiej ilości mieszkańcom potrzebni. A na poważnie to pytanie jest źle postawione. Najpierw należy określić kierunki działania i rozwoju Gminy, potem dostosować strukturę organizacyjną urzędu do tych kierunków. Następnie zostanie dokonany przegląd obecnych zasobów osobowych. Część pracowników będzie przeszkolonych pod kątem nowych potrzeb urzędu. Urzędnicy muszą zrozumieć, że praca w administracji publicznej to rodzaj służby. Reasumując, tylko niewielki procent obecnych pracowników może stracić pracę.

Jaki pan ma pomysł na funkcjonowanie sztandarowego i zadłużonego klubu Świt Krzeszowice?
Za obecny stan klubu odpowiada po części również obecny Burmistrz. To jego działania uszczupliły dochody klubu i doprowadziły do zadłużenia. Miała być opracowana koncepcja całościowego zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Batalionów, Szkolną i obecną Sportową. Dziwnym trafem tylko tereny klubu zostały pominięte. Nie będzie silnej piłki nożnej w Gminie Krzeszowice bez silnego i prężnego GKS Świt. Należy zmodernizować obiekty, pozyskać inwestora który wybuduje zaplecze hotelowe , bazę sportową uzupełnić nowymi obiektami np. kortami tenisowymi. Zwiększyć ilość zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców. Przy klubie powinna być kawiarenka, sklepik z pamiątkami itp. Teren klubu to idealne miejsce do rozpoczynania i kończenia tras do Nordic Walking. Należy poprawić współpracę na linii GKS Świt - pozostałe kluby wiejskie.

Przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe narzekają na wysokie podatki od środków
transportu. Niektórzy przenoszą firmy tam, gdzie są one niższe. Co zamierza Pan zrobić, żeby zatrzymać ich w gminie?
Należy obniżyć wysokość podatków od środków transportowych. Ich wysokość powinna zostać ustalona po corocznych konsultacjach z przedsiębiorcami.

Niedawno twierdził pan, że jako burmistrz jest pan w stanie zaoszczędzić w budżecie na oświatę blisko 500 tys. zł. Jak chce pan to zrobić bez likwidacji szkół?
Oczywiście, że nie ma potrzeby likwidowania szkół. Rozgłaszane przez moich przeciwników informacje o takich planach są nieprawdziwe, świadczą o braku zrozumienia pojęcia „efektywnego zarządzania w oświacie" oraz umiejętności czytania programów wyborczych. Środki zaoszczędzić można poprzez szereg różnych działań, o niektórych z nich już wspominałem. Przykładowo można: wprowadzić system zakupów grupowych przy dostawach energii, gazu, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości. Podobne zasady mogą dotyczyć usług remontowych i konserwacyjnych. Można wynajmować wolne godzinami popołudniowymi i w dni wolne od pracy pomieszczenia. Istnieje potrzeba uruchomienia w Gminie mini żłobków. W czasie wakacji można organizować schroniska młodzieżowe. Zaoszczędzone w ten sposób środki zostaną przeznaczone na powiększenie funduszu remontowego i na bieżącą działalność szkół. Ponieważ w tych obszarach po roku 2010 miały miejsce znaczące cięcia, sytuacja szkół w tym obszarze jest fatalna. Także nakłady inwestycyjne w placówkach oświatowych w ostatnich 4 latach są bardzo skromne w porównaniu z okresem kiedy pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji. Stąd w moim programie wyborczym zapisy o koniecznym wzroście nakładów na remonty oraz powrotu do inwestowania w obiekty.

Jak widzi pan miasto/gminę Krzeszowice w roku 2018, czyli na koniec swojej kadencji.
Najważniejsze rzeczy jakie byłby pan w stanie zrealizować przez te 4 lata, co by się zmieniło w porównaniu do dnia dzisiejszego?
a) Zostanie rozwiązany problem roszczeń rodziny Potockich.
b) Wprowadzony zostanie program efektywnej i oszczędnej administracji.
c) Zostanie oddalone widmo bankructwa Gminy.
d) Wyremontowana zostanie ulica Krakowska.
e) Cała Gmina będzie miała przyjęte plany zagospodarowania przestrzennego.
f) Zacznie się rozwijać przedsiębiorczość w innowacyjnych obszarach i zostanie uruchomiona co
najmniej jedna strefa gospodarcza.
g) Wokół dworca powstanie parking w systemie „P&R" .
h) Zakończy się modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Trzebinia -Kraków.
i) Powstaną wiadukty w ciągu ulicy Daszyńskiego i w Woli Filipowskiej.
j) Realizacja projektu „Krzeszowice inteligentne miasteczko" sprawi, że miasto Krzeszowice nabierze swojego charakteru, przez co zacznie przyciągać turystów, nowych mieszkańców i inwestorów.
k) Zostanie zakończona kanalizacja w południowej części Gminy, a pozostała część Gminy będzie
objęta pracami projektowymi.

Co powiedziałby Pan dobrego o kandydaturze/programie/osobie swojego wyborczego przeciwnika?
Problem z obecnym programem wyborczym Nowych Krzeszowic jest taki, że niewiele różni się od tego sprzed 4 lat. Nawet szata graficzna i zdjęcie burmistrza pozostało to samo. Oznacza to, że ze spraw istotnych dla rozwoju Gminy niewiele zrobiono. Sam kandydat na pewno gra lepiej ode mnie na gitarze. Ładnie tańczy w zespole "Zdrojanie". Podziwiam jego dobry humor pomimo tego, że sytuacja finansowa Gminy Krzeszowice jest fatalna. Był dobrym pedagogiem, gdy uczył WF-u.