Nie masz konta? Zarejestruj się

Ludzie

Pasjonat łąkarstwa

01.10.2008 11:34 | 1 komentarz | 2 922 odsłony | red
Pochodził z Chrzanowa, ale na stałe związał się ze stolicą Warmii i Mazur. W Olsztynie był znanym naukowcem.
1
Pasjonat łąkarstwa
Longin Olesiński (1929-2003) Fot. www.uwm.edu.pl
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pochodził z Chrzanowa, ale na stałe związał się ze stolicą Warmii i Mazur. W Olsztynie był znanym naukowcem.
Urodził się w Chrzanowie 11 kwietnia 1929 roku. W rodzinnym mieście skończył szkołę powszechną. Podczas okupacji w latach 1943-45 pracował w fabryce lokomotyw w Fabloku jako uczeń modelarstwa odlewniczego. Po wojnie zaczął się uczyć w chrzanowskim liceum. W czerwcu 1950 roku zdał maturę w klasie matematyczno-fizycznej. Niedługo potem ubiegał się o przyjęcie na wydział leśny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z braku miejsc skierowano go jednak na wydział rolny Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. W ten sposób opuścił rodzinny Chrzanów i już na stałe związał się ze stolicą Warmii i Mazur. Dyplom inżynierski uzyskał w lutym 1954 roku. Rok później ukończył studia magisterskie. Pod kierunkiem prof. Henryka Kerna wyspecjalizował się w uprawie łąk i pastwisk. Tematem jego pracy magisterskiej była roślinność łąk w dolinie Łyny przepływającej przez Olsztyn.
Pozostał na macierzystej uczelni. Pracę w Katedrze Łąk i Pastwisk WSR w Olsztynie zaczynał jako asystent. W połowie lat sześćdziesiątych uzyskał stopień doktora, zostając adiunktem. Tematem jego rozprawy doktorskiej było „Występowanie komornicy błotnej w województwie olsztyńskim oraz jej ekotypy”. Pod koniec lat osiemdziesiątych Longin Olesiński habilitował się pracą „Geobotaniczna charakterystyka Niziny Staropruskiej”. Od 1990 roku do przejścia na emeryturę pracował w Zakładzie Łąkarstwa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Naukowiec rodem z Chrzanowa opublikował 35 oryginalnych rozpraw naukowych, kilkadziesiąt prac popularno-naukowych oraz ekspertyz. Uczestniczył też w opracowaniu „Atlasu Florae Europaeae” oraz „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. Był też współtwórcą i kuratorem liczącego około 8 tysięcy okazów naukowego zielnika roślin naczyniowych. Za szeroką działalność naukową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej i Medal 40-lecia Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Zmarł 4 czerwca 2003 roku.
oprac. (RAT)

Przełom nr 38 (854) 17.09.2008