Nie masz konta? Zarejestruj się

Chrzanów

Za nami III edycja projektu Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej

01.06.2017 09:49 | 0 komentarzy | 1 578 odsłona | MBP w Chrzanowie

W bibliotece w Chrzanowie rozmawiano o tym, co łączy Polaków. Wspólnota lokalna "tworzy się" przede wszystkim we wspólnym działaniu - to jeden z wniosków debat społecznych, które w dniach 15-21 maja odbyły w ponad 50 bibliotekach w Polsce.

0
Za nami III edycja projektu Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ich uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na pytania: co łączy Polaków oraz co robić, by wzmacniać poczucie wspólnoty lokalnej. Jedna z debat odbyła się 19 maja 2017 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie.

Wśród uczestników tegorocznej debaty znaleźli się: zastępca Burmistrza ds. Społecznych Tadeusz Kołacz, prezesi i członkowie stowarzyszeń, nauczyciele, uczniowie, pracownicy biblioteki a także działacze obywatelscy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele mediów lokalnych. Debata miała charakter nie tylko ponadsektorowy, ale także międzypokoleniowy - uczestniczyli w niej zarówno ludzie młodzi, jak i dorośli i seniorzy.

Spotkania przybrały formę warsztatów, podczas których starano się określić, co łączy wspólnoty lokalne. W każdej bibliotece stworzono listę trzech "łączników" oraz trzech "wzmacniaczy" budowania wspólnoty.

Pierwsze wnioski z dyskusji dostarczają ciekawych informacji na temat tego, w jaki sposób uczestnicy widzą WSPÓLNOTĘ - czym jest, co ją integruje oraz wzmacnia. Dyskutanci wymieniali pewne wspólne wartości, które leżą u podstaw dynamicznych i skutecznych wspólnot lokalnych, ale też to, co je wyróżnia, czyni wyjątkowymi, między innymi tradycje czy przestrzeń lokalną. Nade wszystko twierdzą jednak, że wspólnota "tworzy się" najefektywniej w działaniu. Choć nie o same działanie tu chodzi. Jest ono świetną osią tworzenia więzi między członkami społeczności tak potrzebnych do trwania wspólnoty. Te zaś powstają także w dialogu, który pozwala definiować wspólne interesy i jest wstępem do współpracy, a następnie czerpią energię na przyszłość z samego rezultatu wspólnych działań. Uczestnicy debat podkreślali także rolę lokalnych organizacji jako istotnych platform ułatwiających działania wspólnot.

To, co wzmacnia wspólnotę, dotyczy głównie usprawnienia działania społeczności lokalnych, czyli np. dobra organizacja działań, w tym efektywna komunikacja między członkami społeczności, uwzględniająca głosy i potrzeby zróżnicowanych grup. W tym ujęciu dyskutanci wskazywali na potrzebę zwiększenia wysiłków na rzecz integracji lokalnych społeczności i aktywizację grup nieobecnych w przestrzeni lokalnej.

Efekty i wnioski ze wszystkich dyskusji zostaną przedstawione opinii publicznej za pośrednictwem partnerów medialnych oraz na Kongresie Obywatelskim w październiku 2017 r. w Warszawie. Raport z debat zostanie wręczony Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie, który objął patronat honorowy nad projektem. Partnerem strategicznym projektu jest PKO Bank Polski.

Debaty są częścią projektu "Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej", organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. To projekt, którego celem jest wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. Projekt "Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej" jest organizowany w ramach Kongresu Obywatelskiego, który od 10 lat jest miejscem spotkania, wymiany refleksji i dyskusji między Polakami. Kongres to prestiżowe przedsięwzięcie, które angażuje znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu. Wśród osób, które uczestniczyły w debatach, są m.in.: Ewa Błaszczyk, Jan Englert, Lech Wałęsa, s. Małgorzata Chmielewska, Rafał Sonik czy Jacek Żakowski.
Więcej o projekcie: www.kongresobywatelski.pl, zakładka: Debaty lokalne
Kontakt:
Ewelina Langer, tel. 32 763 27 49, e-mail: czytnaukowa@mbp.chrzanow.pl