Nie masz konta? Zarejestruj się

Chrzanów

Blisko 2,7 mld euro z budżetu UE dla Małopolski. Specjalne wsparcie 264 mln euro dla Małopolski Zachodniej.

20.01.2023 13:01 | 3 komentarze | 3 323 odsłony | Alicja Molenda

Materiał promocyjny

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia do naszego regionu napłynęły dobre wiadomości. Komisja Europejska zatwierdziła wart prawie 2,7 mld euro Małopolski Regionalny Program Operacyjny zawierający dodatkowe 264 mln euro  dla czterech powiatów zachodniej części regionu.
3
Blisko 2,7 mld euro z budżetu UE dla Małopolski. Specjalne wsparcie 264 mln euro dla Małopolski Zachodniej.
Europoseł z Małopolski i województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
Powiaty chrzanowski, olkuski, wadowicki i oświęcimski otrzymają dodatkowe 1,3 mld zł na wsparcie gospodarki i rozwiązywanie problemów społecznych związanych z transformacją sektora górniczego i energetycznego.
W Małopolsce Zachodniej duża część firm jest mocno powiązana z branżą górniczą i wobec ograniczania jej działalności musi uzyskać wsparcie celowe na przebranżowienie i wypracowanie nowych form działalności.
Prawie 20 tys. osób z naszego regionu jest zatrudnione w w sektorze górniczym. Znacząca część pracowników dojeżdża również do pracy na Śląsk i musi liczyć się z utratą miejsc pracy w górnictwie. Dlatego środki ze specjalnie dedykowanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mają sprawić, żeby nikt nie pozostał bez
pomocy. Polska jest ich największym beneficjentem - 4,4 mld E ( z 17,5 dla całej UE).
Przebywający w Polsce pod koniec ub. roku Wiceprzewodniczący KE Franz Timmermans, podkreślił, że są to
środki, które mają wesprzeć transformację gospodarczą województwa, stworzyć nowe miejsca pracy i zadbać o środowisko.
Środki te będą przeznaczone zarówno na inwestycje, dotacje dla przedsiębiorców, ale również wsparcie osłonowe pracowników.
Wspierany będzie rozwój aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców ( m.in. dotacje na założenie firmy, kursy i szkolenia wspierające nabycie nowych kompetencji) oraz inwestycje, które przyniosą nowe miejsca pracy i poprawią warunki środowiskowe.
Ważnym elementem transformacji będzie wdrożenie rozwiązań w zakresie produkcji, dystrybucji i magazynowania energii z OZE, a także kompleksowe inwestycje w renowację i termomodernizację budynków.
Dofinansowane zostaną także działania planistyczne dotyczące koncepcji zagospodarowania terenów i obiektów pogórniczych oraz budowa nowoczesnego i zeroemisyjnego systemu transportowego ułatwiającego mobilność
mieszkańców.
- Cieszę się, że Małopolska Zachodnia otrzyma dodatkowe środki na wsparcie sektora górniczo-energetycznego. Wielokrotnie interweniowałem w tej sprawie u Komisarz ds. Polityki Regionalne i Miejskiej L. Fereiry. Silne powiązania społeczno-gospodarcze ze Śląskiem powodują, że ograniczenie wydobycia węgla będzie silnie oddziaływać również na Małopolskę, dlatego takie wsparcie jest konieczne. Po to właśnie utworzyliśmy w Parlamencie Europejskim specjalny Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - mówi eurodeputowany Adam Jarubas.

Materiał promocyjny