Nie masz konta? Zarejestruj się

Materiały promocyjne

Jak smog wpływa na nasze zdrowie?

13.05.2019 16:09 | 0 komentarzy | 796 odsłon | red

Materiał promocyjny

Smog może uszkodzić płuca i serce, nawet jeśli nie możesz go zobaczyć ani poczuć. Kiedy słyszymy słowo smog, wyobrażamy brązowożółtą mgłę nad miastami. Jednak pamiętajmy, że nie zawsze jest widoczny. Jest to mieszanina zanieczyszczeń powietrza, w tym gazów i cząstek, które są zbyt małe, aby je zobaczyć. Smog często zaczyna się w dużych miastach, ale poziom może być również wysoki na obszarach wiejskich i przedmieściach. Wszyscy musimy chronić nasze zdrowie przed potencjalnymi zagrożeniami spowodowanymi przez smog.

0
Jak smog wpływa na nasze zdrowie?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wpływ na zdrowie

Smog jest mieszaniną zanieczyszczeń powietrza, w tym cząstek stałych i ozonu. Dlatego jego wpływ na nasze zdrowie będzie uzależniony od kilku czynników:

  • poziomy i rodzaje zanieczyszczeń w powietrzu,
  • Twój wiek i ogólny stan zdrowia,
  • warunki pogodowe,
  • czas narażenia,
  • miejsce zamieszkania.

Smog może podrażniać oczy, nos i gardło. Dlatego, jeśli dbamy o swoje zdrowie, aplikacja smog np. Airly.eu jest bardzo przydatna. Pozwala na bieżąco kontrolować poziom zanieczyszczenia. Smog może spotęgować problemy z sercem i płucami. W wyniku długotrwałego, regularnego narażenia może nawet przyczynić się do raka płuc i przedwczesnej śmierci. Badania nad ozonem pokazują, że gdy dostanie się do płuc, może powodować dalsze uszkodzenia, pomimo naszego dobrego samopoczucia.

Kto jest najbardziej narażony na działanie smogu?

Najbardziej zagrożone są te osoby, które cierpią na problemy z sercem i płucami. Często takie problemy pojawiają się u seniorów. Dlatego są bardziej narażeni na smog. Dzieci również znajdują się w grupie większego ryzyka, ponieważ nie mają jeszcze dobrze rozwiniętego układu oddechowego. Nawet zdrowi młodzi dorośli oddychają gorzej, gdy smog unosi się nad miastem.

Rodzaje i źródła zanieczyszczenia powietrza

Naukowcy badający smog najbardziej martwią się następującymi rodzajami zanieczyszczeń powietrza:

  • Typ: cząstki stałe lub PM. Tak określane są mikroskopijne cząsteczki, zanieczyszczające powietrze. Różnią się wielkością i składem chemicznym. Źródła: emisje przemysłowe i samochodowe, pył drogowy, rolnictwo, budownictwo i spalanie drewna.
  • Typ: ozon. Gaz ten jest wynikiem reakcji chemicznej, gdy pewne zanieczyszczenia łączą się w obecności światła słonecznego. Ozonu w warstwie przyziemnej nie możemy mylić z warstwą ozonową na niebie, która chroni nas przed promieniowaniem ultrafioletowym. Źródła: ozon w warstwie przyziemnej pochodzi głównie ze spalania paliw kopalnych w transporcie i przemyśle. Poziom ozonu jest najwyższy w miesiącach letnich od południa do godziny 18.
  • Typ: dwutlenek siarki. Źródła: elektrownie opalane węglem i huty rudy żelaza.
  • Typ: tlenek węgla. Źródła: głównie ze spalania paliw węglowych (np. spaliny samochodowe).

Zminimalizuj ryzyko.

Przede wszystkim sprawdź wskaźnik jakości powietrza w swoim regionie, zwłaszcza od kwietnia do września. Dostosuj do niego odpowiednie działania. Unikaj lub ograniczaj intensywne zajęcia na świeżym powietrzu, gdy poziom smogu jest wysoki. Staraj się przebywać w pomieszczeniu. Unikaj lub ograniczaj ćwiczenia w pobliżu miejsc o dużym natężeniu ruchu, szczególnie w godzinach szczytu. Jeśli masz problemy z sercem lub płucami, porozmawiaj z lekarzem o właściwych sposobach ochrony.

Materiał promocyjny