Nie masz konta? Zarejestruj się

MAŁOPOLSKA

750 tysięcy złotych na remont kapliczek

04.02.2019 16:55 | 10 komentarzy | 3 792 odsłony | Tadeusz Jachnicki

Nie ważne czy odpowiada za nią samorząd czy stoi na prywatnej posesji. Nie ważne czy jest zapisana w rejestrze zabytków czy nie. Na odnowienie każdej kapliczki można zyskać dofinansowanie.

10
750 tysięcy złotych na remont kapliczek
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu Kapliczki Małopolski, dzięki któremu odnowiono dotąd ponad 370 obiektów.

Są elementem lokalnego krajobrazu od setek lat. Obecne na polach, drogach, ale też przy ulicach, wprowadzają do codzienności element sacrum. Mogą służyć za miejsce religijnego kultu, jak i drogowskaz podczas pieszych wędrówek. Przede wszystkim jednak pozostają cennym świadectwem historycznym i artystycznym. Kapliczki to małe sakralne zabytki, często będące przykładem wartościowej sztuki ludowej.
Pod hasłem Kapliczki Małopolski, od 2009 roku organizowany jest specjalny konkurs grantowy. Jego adresatami są wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które podejmują prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy małopolskich kapliczkach. Obiekty, znajdujące się na prywatnym terenie mogą też liczyć na odnowienie, dzięki nawiązaniu współpracy właściciela nieruchomości z jednostką samorządu terytorialnego, tj. gminą lub powiatem. Restaurowane kapliczki nie muszą przy tym figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego.

W ramach konkursu renowacji zostało dotąd poddanych ponad 370 obiektów. Na ten cel samorząd Małopolski udzielił dofinansowania w kwocie przekraczającej 3 mln zł. Pula tegorocznej edycji wynosi 750 tys. zł.

Termin złożenia dokumentacji upływa 13 marca br. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego). Do wniosku należy dołączyć kosztorys prac i zdjęcia.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 12/ 63 03 139, 63 03 407.