Nie masz konta? Zarejestruj się

Libiąż będzie wybierał burmistrza

24.10.2007 00:00
Wyborcze zwycięstwo obecnego burmistrza Libiąża i uzyskanie poselskiego mandatu to nowa sytuacja dla libiąskiego samorządu. Konieczne będą przedterminowe wybory burmistrza.

Wyborcze zwycięstwo obecnego burmistrza Libiąża i uzyskanie poselskiego mandatu to nowa sytuacja dla libiąskiego samorządu. Konieczne będą przedterminowe wybory burmistrza.

W ciągu 14 dni od ogłoszenia wyniku wyborów do parlamentu Tadeusz Arkit, obecny burmistrz Libiąża, wybierając poselski mandat, musi zrzec się stanowiska.

Pracownicy libiąskiego urzędu gorąco kibicowali swojemu szefowi podczas kampanii wyborczej, ale nową sytuacją niektórzy zostali kompletnie zaskoczeni. Na drugi dzień po ogłoszeniu wyników wyborów z wyjaśnieniem sytuacji prawnej związanej z przedterminowymi wyborami, nie mógł sobie poradzić sam sekretarz gminy.

- To bardzo skomplikowana procedura. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy wygasa mandat burmistrza. Czy w momencie ogłoszenia wyników wyborów, czy w czasie ślubowania. Takie informacje przygotuje nasz prawnik. Nie wcześniej, niż jutro – oświadczył w poniedziałek Rafał Kosowski, sekretarz gminy Libiąż.

Mirosław Chrapusta, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:
- Ordynacja wyborcza jasno mówi, że mandatu posła nie można łączyć z mandatem burmistrza. Do czasu ogłoszenia wyborów przedterminowych i wyboru szefa gminy, premier (na wniosek wojewody) wyznaczy komisarza, pełniącego obowiązki burmistrza. Najczęściej jest to jeden z dotychczasowych zastępców, ale może to być także osoba z zewnątrz. W czasie pomiędzy wygaśnięciem mandatu burmistrza a powołaniem komisarza gminą zarządza sekretarz. Wygaśnięcie mandatu burmistrza z dniem 5 listopada oznacza również zakończenie kadencji jego zastępców. To planowany termin pierwszego posiedzenia sejmu i ślubowania nowo wybranych posłów, w tym Tadeusza Arkita – informuje.

KOMENTARZ
Na szczęście jest nadzór prawny wojewody. Organ kompetentny i gotowy do udzielenia informacji w każdej chwili. I z jego wiedzy skorzystaliśmy.
Magdalena Balicka

Materiał chroniony prawem autorskim. Prawa autorów, producentów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystywanie utworów (powielanie, rozpowszechnianie itp.) w całości lub części na wszelkich polach eksploatacji, w tym także w internecie, wymaga pisemnej zgody.

  • Numer: 43 (808)
  • Data wydania: 24.10.07

Kup e-gazetę!