Nie masz konta? Zarejestruj się

Coraz więcej pieniędzy w Alwerni

16.05.2007 00:00
Ubiegłoroczny budżet wykonano wzorowo. Nie ma się do czego przyczepić - mówi Elżbieta Lewicka z Grojca, radna znana z krytycznego spojrzenia.
Ubiegłoroczny budżet wykonano wzorowo. Nie ma się do czego przyczepić - mówi Elżbieta Lewicka z Grojca, radna znana z krytycznego spojrzenia.
O 2,332 mln zł zwiększyły się w 2006 r. dochody budżetu gminy w porównaniu z rokiem 2005. W tym roku zaplanowano wzrost o kolejne pół miliona.
Magdalena Łuszczek, skarbniczka gminy:
- Wzrost dochodów był ostatnio spowodowany między innymi pozyskaniem pieniędzy unijnych, w znaczącej kwocie na modernizację ulicy Kasztanowej w Alwerni oraz na budowę domu wiejskiego w Mirowie. Wzrosły też dochody ze sprzedaży mienia komunalnego oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Większy budżet (w tym przypadku tylko na papierze - dop. aut.) to również efekt przypisania gminie dodatkowych zadań, głównie z pomocy społecznej: wypłata zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych.
Rada miejska jednogłośnie udzieliła Janowi Rychlikowi, burmistrzowi Alwerni, absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Dochody zrealizowano w ponad stu procentach, wydatki w 96,25 proc. Nie wydano nieco ponad 800 tys. zł.
- U nas obowiązuje zasada realizacji budżetu w sposób oszczędny, a nie wydawania wszystkiego na zasadzie: „aby tylko wydać”. Części zadań ze względów technicznych nie wykonano, ale zaplanowano je w tegorocznym budżecie - mówi skarbniczka.
Według jej wyliczeń, w 2006 r. przeznaczono na remonty oraz inwestycje 3,279 mln zł. W tym roku ma to być kwota 2,723 mln zł, czyli o ponad 550 tys. zł mniej. Skąd ten spadek? Jak na razie, brak w budżecie realnego dofinansowania z zewnątrz. Gmina dopiero zawnioskuje o wsparcie, m.in. na zagospodarowanie terenu wokół SP w Regulicach, dokończenie domu wiejskiego w Mirowie, adaptację poddasza SP w Porębie Żegoty oraz budowę hali widowiskowo-sportowej w Alwerni.
Łukasz Dulowski


Na zdjęciu: Skarbniczka Magdalena ŁuszczekBudżet 2006

Dochody
Plan - 20,862 mln zł (w 2005 r. - 18,459 mln zł)
Wykonanie - 20,866 mln zł (w 2005 r. - 18,534 mln zł)

Wydatki
Plan - 21,373 mln zł (w 2005 r. - 18,412 mln zł)
Wykonanie - 20,571 mln zł (w 2005 r. - 17,875 mln zł)


Najdroższe inwestycje i remonty w 2006 r.
(za ile zrobiono, za ile planowano)

DROGOWE
l Modernizacja ul. Kasztanowej w Alwerni - 844,653 zł (plan - 920,124 zł) - przy wsparciu UE 495,7 tys. zł, budżet państwa 86,6 tys. zł
l Modernizacja drogi wojewódzkiej 780 plan - 117,5 tys. zł
l Budowa kładki dla pieszych na ul. Mickiewicza w Alwerni (nad Regulką) - 76 tys. zł (plan - 95,8 tys. zł) - przy wsparciu województwa 54,5 tys. zł
l Droga asfaltowa na terenie centrum handlowego na os. Chemików w Alwerni - 43 tys. zł (plan - 43 tys. zł)
l Odwodnienie drogi głównej w Okleśnej - 8 tys. zł (wykonano tylko podkłady i projekt, plan - 38 tys. zł)
W sumie na drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne poszło 2,132 mln zł (planowano 2,373 mln zł). To i tak o 1,176 mln zł więcej niż w 2005 r. Wtedy wydano 955,784 zł.

OŚWIATOWE i KULTURALNE
l Zagospodarowanie terenu wokół SP w Regulicach - 0 zł (inwestycja przeszła na ten rok, plan - 51,500 zł); 100 tys. zł w 2007 r.
l Remont SP w Regulicach - 31 tys. zł (plan - 48,733 zł)
l Urządzenie boiska przy SP w Porębie Żegoty, projekt adaptacji szkolnego poddasza - 45 tys. zł (plan 45 tys. zł)
l Remont ZS nr 1 w Alwerni - 38 tys. zł (plan - 38 tys. zł)
l Budowa domu wiejskiego w Mirowie - 189,716 zł, wsparcie z UE 152,277 zł
W sumie na remonty i inwestycje w obiektach oświatowych wydano 241,739 zł (planowano wydać 312,432 zł). W 2005 r. była to prawie identyczna kwota - 244,230 zł.

Materiał chroniony prawem autorskim. Prawa autorów, producentów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystywanie utworów (powielanie, rozpowszechnianie itp.) w całości lub części na wszelkich polach eksploatacji, w tym także w internecie, wymaga pisemnej zgody.

  • Numer: 20 (785)
  • Data wydania: 16.05.07

Kup e-gazetę!