Nie masz konta? Zarejestruj się

Niestabilne i stabilne

18.04.2007 00:00
W powiecie chrzanowskim systematycznie przybywa firm, ale dzisięć procent z nich ma problemy z płaceniem podatków.

W powiecie chrzanowskim systematycznie przybywa firm, ale dzisięć procent z nich ma problemy z płaceniem podatków.
Od trzech lat w powiecie chrzanowskim przybywa przedsiębiorców. Coraz więcej jest wśród nich tzw. organizacji, czyli spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się działalnością gospodarczą.
Z danych urzędu skarbowego wynika, że w 2006 roku działalność gospodarczą prowadziło w pięciu gminach 9508 osób fizycznych, w tym aż 5043 tworzyły firmy jednoosobowe, niezatrudniające pracowników.
Wśród tych ostatnich jest największa rotacja. W minionym roku, na przykład, powstało ich 746, ale 750 zostało zlikwidowanych. Był to i tak wynik nieco lepszy niż w latach poprzednich, choć bilans jest ciągle ujemny. Oznacza to, że małe firmy nie są stabilne gospodarczo.
Dużo lepiej radzą sobie tzw. organizacje, czyli spółki, stowarzyszenia, fundacje. Jest ich 1274 i w tym wypadku wzrost liczby jest znaczący.

10 procent nie płaci podatków
- Od 2004 r. stała jest tylko liczba przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego. Natomiast rozliczających się na zasadach ogólnych przybywa powoli, ale systematycznie. Szczególnie w segmencie tzw. organizacji. W 2006 r. zgłoszono w naszym urzędzie znacznie mniej likwidacji firm niż rok wcześniej – cieszy się Agata Jurkiewicz-Gut, p.o. zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie.
Lokalny fiskus ma jednak problemy z niesolidnymi płatnikami. Długotrwałe zadłużenia ma obecnie około 10 procent podatników prowadzących działalność.
Zalegający z płatnością są upominani. Jeżeli pomimo upomnienia zaległość podatkowa nie zostanie uregulowana, wystawiany jest tytuł wykonawczy, na podstawie którego wszczynane jest postępowanie egzekucyjne. Stosowane są różne środki egzekucyjne, m.in. zajęcie rachunku bankowego, zajęcie ruchomości, wpis do hipoteki przymusowej.
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem podatnika naczelnik urzędu skarbowego może udzielić ulg w spłacie zobowiązań podatkowych poprzez rozłożenie zaległości podatkowej na raty lub odroczenie terminu płatności.
Nie umarzane są zaległości podatkowe stanowiące dochód budżetu państwa.
W przypadku dochodów gmin (decyzje ulgowe, w tym również umorzeniowe) są podejmowane w oparciu o wydane w konkretnej sprawie postanowienie burmistrza (wójta).
Po rozliczeniu bieżącego roku podatkowego okaże się, jaki skutek odniesie umożliwienie przedsiębiorcom nieskładania comiesięczych deklaracji dotyczących podatku dochodowego (PIT, CIT). Dzięki temu rozwiązaniu fiskus ma mniej pracy, przedsiębiorcy mniej papierów do wypełnienia.
Jednak nie wiadomo, jak wypadnie próba podatkowej dyscypliny w nowych warunkach i czy wpłynie na spadek liczby zalegających z płaceniem podatków.
(AM)

65 podatników z powiatu chrzanowskiego, których obroty przekraczają 5 mln euro za poprzedni rok podatkowy, rozliczanych jest przez Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie.


Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie powiatu chrzanowskiego
               Karta podatkowa       zasady ogólne (PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 36 L)           ryczałt ewidencjonowany
2004                196                                                      5623                                                                 1156
2005                202                                                      7534                                                                 1278
2006                214                                                      7865                                                                 1429


Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników (samozatrudnieni)
2004              5258
2005              5020
2006              5042


Osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą (zasady ogólne)
2004           1045
2005           1115
2006           1184

(Dane statystyczne pochodzą z Urzędu Skarbowego w Chrzanowie)W 2006 roku przybyło w Polsce 297.000 nowych firm, 271.000 zrezygnowało z działalności. Rezygnacji jest o 1/4 więcej niż w roku 2005.

Materiał chroniony prawem autorskim. Prawa autorów, producentów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystywanie utworów (powielanie, rozpowszechnianie itp.) w całości lub części na wszelkich polach eksploatacji, w tym także w internecie, wymaga pisemnej zgody.

  • Numer: 16 (781)
  • Data wydania: 18.04.07

Kup e-gazetę!