Nie masz konta? Zarejestruj się

Z „Sokratesem” walczymy z przemocą!

01.12.2004 00:00
Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini po raz pierwszy uczestniczy w projekcie programu Socrates – Comenius. To kontynuacja wcześniej podjętych działań polegających na przeciwdziałaniu agresji wśród uczniów.
Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini po raz pierwszy uczestniczy w projekcie programu Socrates – Comenius. To kontynuacja wcześniej podjętych działań polegających na przeciwdziałaniu agresji wśród uczniów.
„Czuj się dobrze: przeciwstawiając się bullingowi budujemy bogactwo wewnętrzne dziecka” - przeciwdziałanie wzajemnemu nękaniu się uczniów oraz budowanie poczucia ich własnej wartości, to podstawowe działania w ramach programu .
Jest on realizowany w grupie partnerskiej szkół na Sycylii, w Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Portugalii oraz Polsce. Harmonogram działań ustalono w październiku, w stolicy Portugalii – Lizbonie w trakcie spotkania roboczego. SP nr 6 w Trzebini reprezentowały: Małgorzata Stryjniak – dyrektor szkoły, B.Olearczyk-Marciniak - pomysłodawczyni i koordynator projektu oraz nauczycielki zaangażowane w realizację projektu – D. Kuglin oraz R. Wnuk.
Projekt stwarza uczniom i nauczycielom m.in. możliwość badania różnych aspektów europejskiej różnorodności kulturowej, środowiskowej, społecznej i ekonomicznej. Właśnie wyjazd do Portugalii, na jedno ze spotkań roboczych, umożliwił zapoznanie się ze specyfiką pracy wychowawczej w innych szkołach europejskich. Był również dobrą okazją do wymiany doświadczeń z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży. Projekt zakłada współpracę partnerów przez trzy lata oraz badanie wpływu podjętych działań na obniżenie zjawiska bullingu wśród uczniów.

Materiał chroniony prawem autorskim. Prawa autorów, producentów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystywanie utworów (powielanie, rozpowszechnianie itp.) w całości lub części na wszelkich polach eksploatacji, w tym także w internecie, wymaga pisemnej zgody.

  • Numer: 48 (660)
  • Data wydania: 01.12.04

Kup e-gazetę!