Nie masz konta? Zarejestruj się

Ile zabierze gmina?

01.12.2004 00:00
Rada miejska podjęła uchwały regulujące wysokość stawek podatków lokalnych w przyszłym roku.
Rada miejska podjęła uchwały regulujące wysokość stawek podatków lokalnych w przyszłym roku.
Podatek od psów. Nie zmieniła się stawka podatku od posiadania psa i w przyszłym roku wynosić będzie 25 zł w skali roku. Podatek zapłacą jednak tylko te osoby, które posiadają więcej niż jednego psa. Oplata będzie uiszczana od drugiego i kolejnych czworonogów.
Podatek od nieruchomości. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wynosić 0,56 zł/m2. Za grunty pod jeziorami oraz zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne trzeba będzie płacić 2,62 zł/m2.
Za pozostałe grunty, w tym te zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego będzie obowiązywać stawka 0,09 zł/m2.
Podatek od budynków lub ich części w przyszłym roku wyniesie: od budynków mieszkalnych - 0,43 zł/m2; budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie takiej działalności – 17,29 zł, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,84 zł/m2; budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,57 zł/m2; pozostałych budynków – 3,01 zł/m2.
Podatek od budowli wyniesie w przyszłym roku 2 proc. ich wartości.
Przy okazji uchwalania stawek podatku od nieruchomości pojawiło się kilka wątpliwości. Radny Tadeusz Bogacz zwrócił uwagę, że prowadzenie działalności gospodarczej związanej z opieką zdrowotną niczym nie różni się od innych działalności zarobkowych.
- Lekarze też przecież zarabiają, dlaczego więc mają płacić niższy podatek? – dopytywał się radny.
Skarbnik gminy Teresa Litwińska przypomniała, że stawki poszczególnych podatków lokalnych są ustalane odgórnie, a dla działalności związanej z opieką zdrowotną stawka maksymalna wynosi 3,61 zł/m2. Radni Kazimierz Saternus i Kazimierz Gut proponowali natomiast, aby nie podwyższać podatku za budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i pozostawić ją na obecnym poziomie, tj. 16,75 zł/m2. Ich pomysł nie znalazł jednak poparcia wśród pozostałych radnych.
Stawki podatku od środków transportowych w przyszłym roku nie zmienią się. Radni zwrócili uwagę, że podatki te stanowią duże obciążenie. Wzięli również pod uwagę fakt wysokiego wzrostu cen paliw.

Materiał chroniony prawem autorskim. Prawa autorów, producentów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystywanie utworów (powielanie, rozpowszechnianie itp.) w całości lub części na wszelkich polach eksploatacji, w tym także w internecie, wymaga pisemnej zgody.

  • Numer: 48 (660)
  • Data wydania: 01.12.04

Kup e-gazetę!