Nie masz konta? Zarejestruj się

Zarobki samorządowcówWięksi mają więcej

03.11.2004 00:00
Opłaca się być burmistrzem w jak największej gminie. Otrzymuje się wtedy najwyższą pensję zasadniczą i dodatek funkcyjny.
Opłaca się być burmistrzem w jak największej gminie. Otrzymuje się wtedy najwyższą pensję zasadniczą i dodatek funkcyjny. Zdecydowanie najlepiej ma prezydent miasta stołecznego Warszawy z pensją zasadniczą 5.200 zł. Nasi burmistrzowie musza zadowolić się nieco mniejszymi wypłatami.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich określa tabelę stawek dodatku funkcyjnego, a także tabelę stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Wójt (burmistrz) w gminie liczącej od 15 do 100 tys. mieszkańców (gminy Chrzanów, Trzebinia, Libiąż) może zarobić od 3.500 do 4.600 zł. Dodatek funkcyjny wynosi wtedy 1.300 zł. W gminach do 15 tys. mieszkańców (Alwernia i Babice) pensja zasadnicza waha się między 3.200 a 4.300 zł, a dodatek funkcyjny wynosi 1.000 zł.
Starosta w powiecie powyżej 120 tys. zł (powiat chrzanowski) zarabia od 3.800 do 4.900 zł i pobiera 1.300 zł dodatku funkcyjnego.
Na zarobek samorządowców składają się też dodatki funkcyjny i specjalny.
- Dodatek funkcyjny – przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu i kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Dodatek ten przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem.
- Dodatek specjalny – otrzymuje go wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta oraz marszałek województwa. Wynosi co najmniej 20 proc., a maksymalnie 40 proc. łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek specjalny i jego wysokość ustalają rady (gminy, powiatu, sejmik województwa).
Dodatek specjalny może być również przyznany pracownikowi na czas określony (nie dłuższy niż rok) wtedy, gdy okresowo zwiększają się jego obowiązki służbowe lub powierza mu się dodatkowe, wyjątkowo skomplikowane lub odpowiedzialne zadania. Dodatku specjalnego nie mogą pobierać pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych oraz obsługa.

Wśród szefów gmin zarabia:
najwięcej - burmistrz Libiąża – Tadeusz Arkit – 9.733 zł brutto
najmniej - burmistrz Alwerni – Jan Rychlik – 7.212 zł brutto


Babice
Miesięczna pensja wójta Babic Wiesława Domina wynosi aktualnie brutto 7.349,40 zł (około 4.877 zł netto).
Na sumę tę składają się: wynagrodzenie zasadnicze – 4.430 zł, dodatek funkcyjny – 1.030 zł, dodatek specjalny – 1.092 zł oraz dodatek stażowy – 797,40 zł (18 proc. wynagrodzenia zasadniczego).
Radosław Warzecha – zastępca wójta, zarabia miesięcznie brutto 3.900 zł (netto około 2.620 zł), z czego wynagrodzenie zasadnicze równa się – 3.200 zł a dodatek funkcyjny – 700 zł.
Wynagrodzenie miesięczne Stanisława Rokosza – sekretarza gminy, wynosi brutto 4.446,80 zł (netto ok. 2.977 zł), w tym 3.189 zł to wynagrodzenie zasadnicze, 620 zł – dodatek funkcyjny i 637,80 zł (20 proc. wynagrodzenia zasadniczego) – dodatek stażowy.
Maria Strugała – skarbnik gminy, pobiera miesięcznie 4.440,80 zł brutto (netto ok. 2.974 zł). Jej wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3.159 zł, dodatek funkcyjny – 650 zł a, dodatek stażowy – 631,80 zł (20 proc. wynagrodzenia zasadniczego).

Alwernia
Burmistrz Alwerni Jan Rychlik zarabia 7.212,50 zł brutto, w tym wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3.750 zł, dodatek funkcyjny – 1.420 zł, wysługa lat – 750 zł, a dodatek specjalny – 1.292,50 zł.
Sekretarz gminy Alwernia Henryka Pikulska dostaje 3.727 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze 2.600 zł, dodatek funkcyjny – 607 zł, wysługa lat – 520 zł). Pensja skarbniczki Anny Głowackiej wynosi 4.150 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze – 2.950 zł, dodatek funkcyjny – 610 zł, wysługa lat – 590 zł).

Krzeszowice
Miesięczna pensja burmistrza Wiesława Jagiełły to 7.348 zł (brutto). Składają się na nią: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.100 zł, dodatek funkcyjny – 1.340 zł, wysługa lat - 820 zł. Burmistrz pobiera również dodatek specjalny w kwocie 1.088 zł (20 proc. pensji zasadniczej i dodatku funkcyjnego).
Zastępca burmistrza Stefan Kucia zarabia brutto 5.842,50 zł. Wynagrodzenie zasadnicze to 3.900 zł, dodatek funkcyjny – 1.162,50 zł. Za wysługę lat dostaje 780 zł. Nie pobiera dodatku specjalnego.
Skarbnik gminy Elżbieta Kusy otrzymuje brutto 5.782,50 zł. Na kwotę tą składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.850 zł, dodatek funkcyjny – 1.162,50 zł, wysługa lat - 770 zł. Nie pobiera dodatku specjalnego.
Pensja sekretarza gminy Andrzeja Loski wynosi brutto 4.492,50 zł. Składają się na nią: wynagrodzenie zasadnicze – 3.150 zł, dodatek funkcyjny - 712,50 zł i wysługa lat - 630 zł. Sekretarz nie dostaje dodatku specjalnego.

Libiąż
Burmistrz Libiąża Tadeusz Arkit brutto zarabia 9.733 zł (6.606 zł netto). Jego wynagrodzenie zasadnicze wynosi 4.530 zł, wysługa lat 906 zł, dodatek specjalny 2.522 zł, a dodatek funkcyjny 1.775 zł.
Wynagrodzenie zasadnicze wiceburmistrzów wynosi po 4.200 zł. Jacek Latko za wysługę lat otrzymuje 504 zł, a Maria Siuda 840 zł. Dodatek specjalny J. Latki wynosi 2.123 zł, a M. Siudy 1.620 zł. Dodatki funkcyjne obu urzędników są identyczne i wynoszą 1.420 zł. J. Latko zarabia w sumie 8.247 zł brutto (5.656 zł netto), a M. Siuda 8.080 zł brutto (5.571 zł netto).
Skarbnik gminy Teresa Litwińska zarabia 6.460 zł brutto (netto 3.224 zł). Pensja zasadnicza wynosi 4.200 zł, wysługa lat 840 zł, dodatek funkcyjny 1.420 zł.
Sekretarz Rafał Kosowski zarabia 6.082 zł brutto (netto 3.048 zł). Jego wynagrodzenie zasadnicze wynosi 4.200 zł, wysługa lat 462 zł, a dodatek funkcyjny 1.420 zł.

Chrzanów
Burmistrz Ryszard Kosowski zarabia łącznie 9.417,75 zł brutto (ok. 6 tys. na rękę). Jego płaca zasadnicza wynosi 4.530 zł, dodatek funkcyjny – 1.775 zł, dodatek stażowy – 906 zł, dodatek specjalny – 2.206,75 zł.
Zastępcy burmistrza: Stanisław Dusza i Urszula Palka otrzymują miesięcznie identyczne wynagrodzenie - 8.087 zł brutto,(ok. 4,5 tys. zł na rękę). Płaca zasadnicza stanowi 4.240 zł, dodatek funkcyjny – 1.460 zł, dodatek stażowy – 848 zł i dodatek specjalny – 1.539 zł.
Sekretarz gminy Aldona Komorowska pobiera miesięcznie 6.759,20 zł brutto. W tym pensja zasadnicza – 4.200 zł, dodatek funkcyjny – 1.460 zł, dodatek stażowy – 420 zł i dodatek specjalny – 679,20 zł.
Skarbnik gminy Irena Rodziewicz otrzymuje brutto 7.801,80 zł. Jej płaca zasadnicza wynosi 4.200 zł, dodatek funkcyjny – 1.460 zł, dodatek stażowy – 840 zł i dodatek specjalny – 1.301,80 zł.

Trzebinia
Po ostatniej regulacji dokonanej przez trzebińską radę miasta, pensja burmistrza Adama Adamczyka wzrosła z 8.997 zł do 9.715 zł brutto. Ta podwyżka miała mu zrekompensować utratę trzynastej pensji. Na wynagrodzenie składają się obecnie: płaca zasadnicza – 4.700 zł, dodatek funkcyjny – 1.800 zł, dodatek specjalny – 2.275 zł i wysługa lat – 940 zł.
Wiceburmistrz Wiesław Pierzchała zarabia 7.902 zł brutto. W tym 4.210 zł to płaca zasadnicza, 1.500 zł – dodatek funkcyjny, 1.313 zł – dodatek specjalny, 37,50 zł – dodatek szkodliwy oraz 842 zł – wysługa lat.
7.788 zł brutto wynosi pensja wiceburmistrza Adama Pasternaka. Na tę kwotę składają się: płaca zasadnicza – 4.210 zł, dodatek funkcyjny – 1.500 zł, dodatek specjalny – 1.199 zł, dodatek szkodliwy – 37,50 zł oraz wysługa lat – 842 zł.
Skarbnik gminy Alicja Głuch zarabia 7.407 zł brutto. Składniki jej wynagrodzenia to: 4.300 zł – płaca zasadnicza, 1.125 zł – dodatek funkcyjny, 1.085 zł – dodatek specjalny, 37,50 zł – dodatek szkodliwy oraz 860 zł – wysługa lat.
Miesięczna pensja sekretarz gminy Marii Pugacewicz wynosi 5.812 zł brutto (4.000 zł – płaca zasadnicza, 975 zł – dodatek funkcyjny, 37,50 zł – dodatek szkodliwy i 800 zł – wysługa lat).

POWIAT
Starosta Wiktor Cypcar: wynagrodzenie zasadnicze – 4.500 zł, dodatek funkcyjny – 1.400 zł, dodatek za wieloletnią pracę – 900 zł, dodatek specjalny – 1.180 zł.Razem wynagrodzenie miesięczne brutto – 7.980 zł
Wicestarosta Tadeusz Kołacz: wynagrodzenie zasadnicze – 4.200 zł, dodatek funkcyjny – 1.500 zł, dodatek za wieloletnią pracę – 840 zł, dodatek specjalny – 570 zł. Razem wynagrodzenie miesięczne brutto – 7.110 zł
Sekretarz Janusz Kawala: wynagrodzenie zasadnicze – 4.200 zł, dodatek funkcyjny – 1.050 zł, dodatek za wieloletnią pracę – 840 zł, dodatek specjalny – 787,50 zł.
Razem wynagrodzenie miesięczne brutto – 6.877,50 zł
Skarbnik Joanna Jaguś: wynagrodzenie zasadnicze – 4.300 zł, dodatek funkcyjny – 1.500 zł, dodatek za wieloletnią pracę – 860 zł, dodatek specjalny – 870 zł. Razem wynagrodzenie miesięczne brutto – 7.530 zł

Materiał chroniony prawem autorskim. Prawa autorów, producentów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystywanie utworów (powielanie, rozpowszechnianie itp.) w całości lub części na wszelkich polach eksploatacji, w tym także w internecie, wymaga pisemnej zgody.

  • Numer: 44 (656)
  • Data wydania: 03.11.04

Kup e-gazetę!