Nie masz konta? Zarejestruj się

Skomplikowany charakter

27.10.2004 00:00
Naczelny Sąd Administracyjny musi orzec, czy gmina Wieprz mogła wystąpić ze związku komunalnego, czy zrobiła to nieprawnie.
Naczelny Sąd Administracyjny musi orzec, czy gmina Wieprz mogła wystąpić ze związku komunalnego, czy zrobiła to nieprawnie.
Dalsza przyszłość Związku Komunalnego stoi pod znakiem zapytania. W listopadzie ub. roku radni Wieprza podjęli uchwałę o wystąpieniu, nie konsultując się z pozostałymi członkami związku. Babice i Zator pozostały z blisko siedmiomilionowym zadłużeniem. Bez bieżących wpłat trzech gmin, oczyszczalni ścieków w Podolszu grozi zamknięcie. 21 października odbyła się rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Dotyczyła decyzji sądu o uznanie za nieważną uchwały gminy Wieprz, od której gmina Zator i Babice się odwołały.
- Na posiedzeniu przedstawiono wszystkie wnioski. Ale sąd podjął decyzję o nierozstrzyganiu sprawy ze względu na jej skomplikowany charakter. Przesłał ją do rozpatrzenia pełnemu, siedmioosobowemu składowi Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest nadzieja, że sąd unieważni uchwałę gminy Wieprz. Najlepsze byłoby wskazanie, że uchwała jest nieprawna ze względu na braki w statucie Związku Komunalnego w kwestii zasad wyjścia ze Związku i zasad rozliczenia z pozostałymi partnerami – relacjonuje wójt Wiesław Domin, który uczestniczył w rozprawie.
Ponadto, jak informuje Zygmunt Ziajka, przewodniczący Związku, na skutek pozwu wniesionego 18 sierpnia przez Związek Komunalny, Sąd Okręgowy w Krakowie wydał nakaz zapłaty zobowiązań przez gminę Wieprz. Pozwana gmina ma zapłacić Związkowi 110.626 zł z ustawowymi odsetkami naliczanymi od 18 sierpnia do dnia zapłaty, oraz 3.600 zł tytułem kosztów procesu. Sąd nakazał także ściągnąć od Wieprza 1.782,90 zł opłaty sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Materiał chroniony prawem autorskim. Prawa autorów, producentów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystywanie utworów (powielanie, rozpowszechnianie itp.) w całości lub części na wszelkich polach eksploatacji, w tym także w internecie, wymaga pisemnej zgody.

  • Numer: 43 (655)
  • Data wydania: 27.10.04

Kup e-gazetę!