Nie masz konta? Zarejestruj się

Stop fabryce styropianu

29.09.2004 00:00
Mieszkańcy Babic kategorycznie sprzeciwili się budowie zakładu produkcji styropianu i silosów przy ul. Wyszyńskiego.
Mieszkańcy Babic kategorycznie sprzeciwili się budowie zakładu produkcji styropianu i silosów przy ul. Wyszyńskiego.
Produkcję zaproponowała firma MASTER-POL, która dotychczas magazynowała styropian w budynkach po dawnej Gminnej Spółdzielni Produkcyjnej.

Nie przewidzieli
Mieszkańcy już wcześniej zarzucali firmie, że samochody dostawcze niszczą i brudzą nawierzchnię drogi, parkują na dawnym placu omłotowym, za korzystanie z którego firma nie wnosi opłat do urzędu gminy.
Teren po GS Tomasz Pikur, właściciel firmy MASTER-POL, przejął od gminy w użytkowanie wieczyste w 1995 roku. Wolą zebrania wiejskiego plac przeznaczono pod działalność usługowo – handlowo – produkcyjną i tak nazwano go w planie przestrzennego zagospodarowania. Ten ostatni zapis umożliwiał funkcjonowanie ówczesnej piekarni przy ul. Wyszyńskiego. Mieszkańcy nie mogli przewidzieć wtedy, że za kilka lat pojawi się nowy, poważniejszy inwestor, który będzie chciał uruchomić zakład produkcji styropianu.
20 września do starosty chrzanowskiego i wójta gminy Babice wpłynął protest 26 mieszkańców, w którym czytamy m.in. „W związku z informacją wójta z 14 września 2004 roku w sprawie zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego wybudowania zakładu produkcji styropianu i silosów przez firmę MASTER-POL w Babicach sąsiedzi tejże inwestycji i mieszkańcy ul. Kardynała Wyszyńskiego, składają kategoryczny sprzeciw. Nie wyrażamy zgody na powstanie zakładu, który będzie niebezpieczny dla środowiska, jak również dla mieszkańców. Nasza miejscowość staje się powoli miejscowością turystyczną, coraz więcej ludzi odwiedza Babice i Wygiełzów i nie życzymy sobie zakładu produkcji styropianu. Firma MASTER-POL już dała świadectwo swojej rabunkowej działalności niszcząc, zatruwając olejami i smarami ziemię na dawnym placu omłotowym pod drugiej stronie drogi (...)”.

Honor inwestora
Tymczasem inwestor zwrócił się do gminy o zmianę sposobu wykorzystania użytkowanych obiektów. W dotychczasowym magazynie styropianu miałaby powstać wytwórnia. Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy nałożono obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Raport stwierdza wyraźnie, że inwestycja nie będzie szkodliwa.
Ale mieszkańcy nie ufają jego autorom. Obawiają się zagrożenia pożarowego w fabryce styropianu, która mieściłaby się w małej odległości od domów.
Wójt zwrócił się do zebrania wiejskiego o zaopiniowanie planowanej inwestycji. Większość mieszkańców jest przeciwna budowie.
Nie przekonują ich także argumenty o nowych miejscach pracy. Bo oto Tomasz Pikur zapowiada docelowe zatrudnienie setki osób, ale dopiero w latach 2007-2009. Jednak, jak sam przyznaje, obecnie większość spośród 22 pracowników pochodzi spoza gminy Babice.
- Dziwię się tym, którzy podpisali się pod pismem protestacyjnym. Autorzy listu oczerniają firmę twierdząc, że prowadzi działalność rabunkową. Nie wiem, czy Babice można nazwać miejscowością turystyczną, ale jedno jest pewne: działamy w terenie inwestycyjnym. W sprawie opłat za korzystanie z placu omłotowego zwracaliśmy się do wójta i sołtysa, ale nie dostaliśmy żadnej konkretnej odpowiedzi – argumentował na zebraniu wiejskim Tomasz Pikur z firmy MASTER-POL.
Plac omłotowy stanowi dobro wiejskie. Spraw własnościowych jeszcze nie uregulowano, stąd brak decyzji co do opłat za korzystanie z tego terenu.
- W takiej sytuacji, gdybyście byli ludźmi honoru, nie wjeżdżalibyście na ten plac – uważa sołtys Zdzisław Bolek.
Firma nie uzyskała zgody zebrania wiejskiego na rozwój działalności. Pod znakiem zapytania pozostały również sprawy opłat za plac omłotowy.

Materiał chroniony prawem autorskim. Prawa autorów, producentów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystywanie utworów (powielanie, rozpowszechnianie itp.) w całości lub części na wszelkich polach eksploatacji, w tym także w internecie, wymaga pisemnej zgody.

  • Numer: 39 (651)
  • Data wydania: 29.09.04

Kup e-gazetę!