Nie masz konta? Zarejestruj się

Oddaj darowane tysiące

29.09.2004 00:00
Kupiłeś w Chrzanowie z bonifikatą mieszkanie komunalne po 21 września 1999 r.? Jeszcze go nie sprzedałeś? Uważaj! Bo teraz więcej na sprzedaży stracisz, niż zyskasz.
Kupiłeś w Chrzanowie z bonifikatą mieszkanie komunalne po 21 września 1999 r.? Jeszcze go nie sprzedałeś? Uważaj! Bo teraz więcej na sprzedaży stracisz, niż zyskasz.
Jeśli bowiem sprzedasz go obecnie komuś, kto nie zalicza się do tzw. osób bliskich, a od daty zakupu nie minęło pięć lat, będziesz musiał zwrócić całą uzyskaną bonifikatę i jeszcze na dodatek zwaloryzowaną.
Wytłumaczmy to na przykładzie. Ktoś nabył od gminy w roku 2000 lokal mieszkalny wartości 20 tys. zł, z bonifikatą 95 proc. Czyli zapłacił zaledwie tysiąc złotych. Jeśli dzisiaj sprzeda go komuś obcemu, a nie minęło jeszcze pięć lat od daty nabycia, to zwróci do kasy gminy kwotę 19 tys. zł, która po waloryzacji wyniesie ok. 24 tys. zł!
Choć problem dotyczy jedynie Chrzanowa (w Libiążu oraz Trzebini radni już wcześniej nakazywali wpisywać do aktów notarialnych zastrzeżenie o cofnięciu bonifikaty), obejmuje prawdopodobnie kilkaset osób. Skoro bowiem od 1999 roku sprzedano tu ponad 1.500 mieszkań komunalnych, to można z dużym prawdopodobieństwem założyć, iż przynajmniej połowa z nich jeszcze nie została odsprzedana.
Dlatego radzimy przed planowaną transakcją pilnie przeglądnąć dokumenty zakupu lokalu, zwracając uwagę na datę. Jeśli jest późniejsza niż 21.09.1999 r., trzeba czekać aż minie pięć lat. Chyba że sprzedajemy mieszkanie osobie bliskiej.
Na szczęście prawo nie działa wstecz. I ci, którzy już odsprzedali nabyte z bonifikatą mieszkania, mogą spać spokojnie. Nikt niczego od nich nie będzie żądać.

Dla „Przełomu”:
Iwona Faron, naczelnik wydziału gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chrzanowie:

- Po wejściu w życie zmienionej ustawy o gospodarce nieruchomościami, nasz urząd stanął przed faktem dokonanym: burmistrz nie ma już możliwości odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty w przypadku odsprzedaży mieszkania komunalnego przed upływem pięciu lat od daty jego kupna od gminy, za wyjątkiem odsprzedaży osobom bliskim.
Z ustawy o gospodarce nieruchomościami
żądanie zwrotu. Art. 68, ustęp 2, Ustawy o zmianie Ustawy o gospodarce nieruchomościami z 28.11.2003 r. nakłada obowiązek żądania przez „właściwy organ” zwrotu „kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji”.
Do czasu wejścia w życie tego przepisu (do 21.09.2004 r.), „właściwy organ” tylko „mógł żądać zwrotu” tej kwoty. Zatem, tak jak ustalili chrzanowscy radni w uchwale o zasadach sprzedaży lokali mieszkalnych (z 16.06.1998 r.), burmistrz tego robić nie musiał.

Osoba bliska. Należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu.

Materiał chroniony prawem autorskim. Prawa autorów, producentów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystywanie utworów (powielanie, rozpowszechnianie itp.) w całości lub części na wszelkich polach eksploatacji, w tym także w internecie, wymaga pisemnej zgody.

  • Numer: 39 (651)
  • Data wydania: 29.09.04

Kup e-gazetę!