Nie masz konta? Zarejestruj się

Najpierw akcyza, potem tablice

04.08.2004 00:00
Kupując zagraniczny samochód bez tablic rejestracyjnych, należy najpierw dostarczyć go na lawecie do urzędu celnego i zapłacić akcyzę.
Dopiero potem można starać się o tymczasowe tablice rejestracyjne.
Kupując zagraniczny samochód bez tablic rejestracyjnych, należy najpierw dostarczyć go na lawecie do urzędu celnego i zapłacić akcyzę.
Dopiero potem można starać się o tymczasowe tablice rejestracyjne.
- Prawo o ruchu drogowym mówi, że klient może dostać tablice tymczasowe na swój wniosek, ale pod kilkoma warunkami. Samochód musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP, a dopuszczony jest wtedy, gdy przejdzie odprawę celną i ma badania techniczne.
Osoby, które kupiły auto u przedsiębiorcy, najczęściej tego nie wiedzą i usiłują na nas wymóc wydanie tablic wbrew przepisom – informuje Andrzej Walaszek, zastępca dyrektora powiatowego wydziału komunikacji.
Krakowska Izba Celna przewiduje tylko kilka przypadków zwolnienia z opłaty akcyzy. Przykładowo, przy czasowym przywozie samochodów osobowych przeznaczonych do celów prywatnych lub zawodowych, dokonywanym przez osobę fizyczną przyjeżdżającą z państwa UE. Opłata nie dotyczy również kierowców, których samochód jest zarejestrowany w państwie członkowskim (gdzie użytkownik mieszka), a którzy używają go do regularnych podróży z miejsca zamieszkania do miejsc pracy na terenie innego kraju. Z uiszczania akcyzy zwolnieni są też studenci, posiadający auto zarejestrowane w państwie zamieszkania, a wykorzystywane na terenie kraju, w którym studiują.
- Osoba dokonująca rejestracji czasowej samochodu osobowego powinna posiadać zaświadczenie o zwolnieniu od podatku akcyzowego albo potwierdzenie zapłaty akcyzy w kraju – zaznacza A. Walszek.
Do spięć w wydziale komunikacji dochodzi również podczas wydawania skierowań do stacji diagnostycznych.
- Mieliśmy przypadki, gdy petenci przedstawiając nam niemiecki dowód rejestracyjny oczekiwali, że wydamy skierowanie do jednej ze stacji na terenie powiatu. Tymczasem nie możemy ingerować w żaden dokument wydawany przez obce państwo. Dlatego potrzebny jest polski dowód rejestracyjny – podkreśla Andrzej Walaszek.

Za tydzień podamy stawki podatków i opłat.

Co jest potrzebne do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy:
- wniosek o rejestrację
- dowód własności pojazdu
- stary dowód rejestracyjny (jeśli samochód był zarejestrowany)
- dowód odprawy celnej przywozowej (jeśli samochód sprowadzono z terytorium państwa trzeciego)
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP
- zaświadczenie potwierdzające zapłacenie podatku od towarów i usług lub o braku takiego obowiązku
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego

Materiał chroniony prawem autorskim. Prawa autorów, producentów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystywanie utworów (powielanie, rozpowszechnianie itp.) w całości lub części na wszelkich polach eksploatacji, w tym także w internecie, wymaga pisemnej zgody.

  • Numer: 31 (643)
  • Data wydania: 04.08.04

Kup e-gazetę!