Nie masz konta? Zarejestruj się

RIO przeciw Jagielle

04.08.2004 00:00
Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie przeciwko Wiesławowi Jagielle, burmistrzowi Krzeszowic.
Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie przeciwko Wiesławowi Jagielle, burmistrzowi Krzeszowic.
- Sprawa dotyczy naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a przede wszystkim Ustawy o zamówieniach publicznych – wyjaśnia przewodnicząca Komisji Orzekającej RIO, Michalina Nowokuńska.
Protokół pokontrolny RIO, przesłany do wglądu i omawiany podczas obrad komisji rewizyjnej Urzędu Miasta w Krzeszowicach, zawierał całą masę wykroczeń, jakich dopuścili się zarówno burmistrz, jak i podlegli mu urzędnicy.
Było to m.in. wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych, niepodpisywanie listy obecności przez burmistrza i jego zastępców, nieprawidłowo rozliczane delegacje i rachunki, a przede wszystkim naruszenie procedury przetargowej związanej z akcją „zima”. Przetarg ten powinien zostać unieważniony ze względu na fakt, iż dostarczona została tylko jedna oferta (by był przeprowadzony prawidłowo, co najmniej dwie firmy muszą wziąć w nim udział).
Członkowie komisji rewizyjnej ponad miesiąc temu wystosowali do burmistrza wniosek o przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia dla pracowników urzędu. Zadali również pytanie, czy deklarowany przez burmistrza wydział audytu wewnętrznego faktycznie w urzędzie powstał, jednak do tej pory nie doczekali się nań odpowiedzi.
Rozprawa przeciwko burmistrzowi będzie jawna i odbędzie się 13 września o godz. 11. w siedzibie RIO przy ul. Kraszewskiego 36 w Krakowie.

Materiał chroniony prawem autorskim. Prawa autorów, producentów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystywanie utworów (powielanie, rozpowszechnianie itp.) w całości lub części na wszelkich polach eksploatacji, w tym także w internecie, wymaga pisemnej zgody.

  • Numer: 31 (643)
  • Data wydania: 04.08.04

Kup e-gazetę!