Nie masz konta? Zarejestruj się

Janinie udało się!

22.12.2003 00:00
Zakład Górniczo-Energetyczny „Janina” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tak nazywa się teraz libiąska kopalnia.
Zakład Górniczo-Energetyczny „Janina” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – tak nazywa się teraz libiąska kopalnia.
W sobotę, w siedzibie Kompanii Węglowej w Katowicach została podpisana umowa nowej spółki. Jej udziałowcami są Kompania Węglowa S.A., dotychczasowy właściciel KWK Janina (45 proc. udziałów), Południowy Koncern Energetyczny S.A. (45 proc. udziałów) oraz Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski-Jaworzno III (10 proc. udziałów). Tym samym zakończyła się trwająca kilkanaście miesięcy batalia o wejście „Janiny” do Koncernu.
Notarialną umowę spółki podpisywali w imieniu PKE S.A. prezes Jan Kurp i wiceprezes Andrzej Zając, w imieniu Kompanii Węglowej prezes Maksymilian Klank i wiceprezes Henryka Pieronkiewicz, a w imieniu ZGE Sobieski-Jaworzno III prezes Grzegorz Pawłaszek. Na uroczystość przyjechał również wicepremier Jerzy Hausner.
Powołany został trzyosobowy zarząd nowej spółki. Na jego czele stanął dotychczasowy dyrektor kopalni Jerzy Wróbel. Wiceprezesami zostali Andrzej Szymaszkiewicz z ZGE Sobieski-Jaworzno III oraz Ryszard Wojtków, dotychczasowy główny księgowy KWK Janina. Obecny zarząd wyjątkowo będzie pracować tylko przez rok. Kolejne będą wybierane na trzyletnie kadencje.
Kapitał założycielski nowo powstałej spółki wynosi 500 tys. zł. ZGE „Janina” rozpocznie działalność dopiero 1 kwietnia przyszłego roku. Do tego czasu będzie spółką w organizacji. Po tej dacie zwiększy się kapitał firmy o część majątku wniesioną aportem przez Kompanię Węglową oraz przez dodatkowe 30 mln zł z PKE S.A.
Na „Janinie” wciąż spoczywa ponad 150-milionowy dług. Około 70 mln zł zostanie oddłużonych w ramach ustawy o restrukturyzacji górnictwa. Pozostałe zobowiązania nowy podmiot gospodarczy będzie musiał uregulować samodzielnie. Jednak, jak jeszcze kilka tygodni temu informowały osoby związane z kopalnią, nie powinno to stanowić większego problemu.
Ze spokojem i zadowoleniem powołanie ZGE „Janina” przyjęli przedstawiciele ośmiu związków zawodowych działających w kopalni.
- Podpisaliśmy umowę społeczną. Przez najbliższy rok będziemy pracować nad szczegółowymi zasadami wynagradzania. Nikt z załogi nie straci pracy, nie spadną nasze zarobki. Większa uwaga będzie przywiązywana do wydajności pracy. Ludzie nie będą otrzymywać pieniędzy za sam fakt zjawienia się na dniówce. My, jako związkowcy, bierzemy na siebie odpowiedzialność za spokój społeczny – podkreśla Ryszard Pietrzyk, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność w Janinie.
Wicepremier Hausner podkreślał, że połączenie kapitałowe „Janiny” z Koncernem było możliwe dzięki współpracy władz Kompanii, PKE, samorządów oraz załogi kopalni.
- Jesteśmy świadkami wydarzenia istotnego nie tylko dla kopalni z Libiąża, ale dla całego regionu. „Janina” otrzymała wspaniałą szansę. Wprawdzie jej załoga musi zrezygnować z części swych przywilejów, ale dzięki temu zyska bezpieczeństwo pracy na przyszłość. Teraz czekają nas trzy miesiące wytężonej pracy. Żadne nieprzewidziane okoliczności nie mogą przeszkodzić w dobrnięciu do szczęśliwego finału – mówił Jerzy Hausner.
Jan Kurp podkreślał, że przyłączenie „Janiny” do grupy kapitałowej Koncernu, to kolejny krok do utworzenia Polskiego Koncernu Energetycznego, podmiotu, który w przyszłości będzie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zadeklarował również, że w najbliższych latach wzrośnie na „Janinie” wydobycie.
Zadowolenia z podpisania umowy spółki nie krył senator Bogusław Mąsior, który ma osobisty wkład w starania dotyczące ratowania libiąskiej kopalni. Senator wzniósł za jej powodzenie świąteczny toast.

Materiał chroniony prawem autorskim. Prawa autorów, producentów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystywanie utworów (powielanie, rozpowszechnianie itp.) w całości lub części na wszelkich polach eksploatacji, w tym także w internecie, wymaga pisemnej zgody.

  • Numer: 51 (612)
  • Data wydania: 22.12.03

Kup e-gazetę!