Nie masz konta? Zarejestruj się

Tenczynka okno na świat

17.12.2003 00:00
Tenczynek należał do powiatu chrzanowskiego do lat 70. Teraz niektórzy cieszą się z administracyjnych przemian, bo Kraków otwiera sołectwu okno na świat. We wsi nie działa dom kultury, mieszkańcy wolą sztukę przez duże S – w stolicy Małopolski.
Tenczynek należał do powiatu chrzanowskiego do lat 70. Teraz niektórzy cieszą się z administracyjnych przemian, bo Kraków otwiera sołectwu okno na świat. We wsi nie działa dom kultury, mieszkańcy wolą sztukę przez duże S – w stolicy Małopolski.
- Gdybyśmy byli w powiecie chrzanowskim, lepiej na pewno byśmy nie mieli – sądzi Stanisław Żyła, zastępca sołtysa.
To urokliwe miejsce w powiecie krakowskim sąsiaduje z Rudnem, Zalasem, Wolą Filipowską, Nawojową Górą i samymi Krzeszowicami (sporo sąsiadów, bo i wieś rozległa –1.492 ha). W największym sołectwie gminy Krzeszowice mieszka 3.300 osób.
- W naszej miejscowości nie ma zabytków, a zamkiem Tenczyn chwalić się nie możemy, bo to ruiny w Rudnie. Do odwiedzenia Tenczynka zachęcają jednak piękne widoki: sporo tu lasów, ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych. Znajdujemy się przecież w tzw. Garbie Tenczyńskim. Warto zobaczyć także kościół z XVIII wieku i plebanię – reklamuje Tenczynek sołtys Wacław Gregorczyk.
Mieszkańcy mają wszystko, co potrzeba: ośrodek zdrowia, aptekę, kościół, przedszkole, podstawówkę i gimnazjum. Większość obiektów budowali sami. Obecnie wiele dróg rozkopano, bo kanalizowano sołectwo. Mieszkańcy sądzą, że do 2005 roku do sieci będą podłączone wszystkie posesje. Problemu nie stanowią także telefony: kto chce, ten ma. Podobnie jest z gazem. Największą bolączką trapiącą Tenczynek są drogi, których jest stosunkowo dużo, bo 20 km.
- Trzeba wielu lat, by je wszystkie wyasfaltować – mówi zastępca sołtysa, Stanisław Żyła.
Dlatego też większość sołeckich pieniędzy, jakie dostaje od gminy wieś, przeznaczana jest właśnie na ich remont. Tenczynek dostaje 12 zł na mieszkańca (to tzw. kieszonkowe) i „drogowe” w kwocie podwójnej do kieszonkowego na drogi gminne. Ponadto, w tym roku zebranie sołeckie zdecydowało o wsparciu finansowym dwóch miejscowych organizacji: LKS (2 tys. zł) i OSP (5 tys. zł). Marzeniem mieszkańców nadal pozostaje sala gimnastyczna przy Zespole Szkół, którą gmina planuje w przyszłości wybudować oraz ośrodek rekreacyjny nad Stawem „Wroński”, z którego uroków ludzie korzystają, choć na dziko. We wnioskach do przyszłorocznego budżetu znalazła się także prośba o dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż głównej drogi przecinającej sołectwo.
Tenczynkiem rządzi siedmioosobowa rada sołecka: Stanisław Żyła, Alicja Gaj, Ryszard Ryś, Wojciech Żbik, Paweł Papiernik i Marcin Piórko oraz 42-letni sołtys Wacław Gregorczyk, który piastuje tę funkcję trzynaście lat. Od roku jest także radnym. Wraz z nim w radzie zasiadają ziomkowie z Tenczynka: Anna Szopa, Jerzy Wnek i Antoni Jamiński. W sołectwie mieszka także burmistrz Wiesław Jagiełło.

Materiał chroniony prawem autorskim. Prawa autorów, producentów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystywanie utworów (powielanie, rozpowszechnianie itp.) w całości lub części na wszelkich polach eksploatacji, w tym także w internecie, wymaga pisemnej zgody.

  • Numer: 50 (611)
  • Data wydania: 17.12.03

Kup e-gazetę!