Nie masz konta? Zarejestruj się

Kto przyjęty, kto nieprzyjęty

06.05.2003 00:00
12 maja zacznie się nabór do publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Przez miesiąc – do 13 czerwca – uczniowie III klas gimnazjów będą mogli składać teczki z dokumentami.
12 maja zacznie się nabór do publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Przez miesiąc – do 13 czerwca – uczniowie III klas gimnazjów będą mogli składać teczki z dokumentami.
Kandydaci mogą złożyć podania w trzech wybranych przez siebie placówkach.
Pierwsze ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 25 czerwca. Uczniowie, których nazwiska znajdą się na liście przyjętych, muszą najpóźniej do 27 czerwca potwierdzić wolę podjęcia nauki w wybranej przez siebie placówce. Dokumentami potwierdzającymi, że uczeń chce uczyć się w danej szkole, są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Uczniowie nieprzyjęci do żadnej z wybranych szkół, będą mogli w dniach od 1 do 3 lipca składać swoje dokumenty do innej placówki, w której będą jeszcze wolne miejsca. O tym, czy ich przyjęto, dowiedzą się 4 lipca (do godz. 12.00).
O przyjęciu do szkoły decyduje punktacja i miejsce na liście rankingowej. Kuratorium i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych ustalili schemat punktowania uczniowskich osiągnięć. Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów. O przyjęciu do liceów i techników decyduje suma punktów uzyskanych z obu części egzaminu gimnazjalnego. Jest to 100 punktów – 50 za część humanistyczną i 50 za matematyczno-przyrodniczą.
Reszta to punktacja przyznawana za szczególne osiągnięcia ucznia oraz z czterech przedmiotów na świadectwie, których wybór zależy od dyrektora. Każde z techników i liceów ma własną listę przedmiotów rekrutacyjnych. Są one różne, w zależności od profilu klasy. Niezmienna zostaje jedynie maksymalna liczba punktów, jakie gimnazjalista może dostać za oceny na świadectwie. Najwięcej 80. Za notę celującą z przedmiotu, który bierze się pod uwagę przy rekrutacji, jest 20 pkt, za bardzo dobrą – 16, dobrą –12, dostateczną – 7 i dopuszczalną – 1.
Za pozostałe osiągnięcia wymienione na świadectwie absolwent gimnazjum otrzymuje najwyżej 20 punktów. Ukończenie szkoły z wyróżnieniem warte jest 6 pkt. Udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty to maksymalnie 9 pkt. Tyle dostają finaliści konkursów ponadwojewódzkich i wielokrotni finaliści konkursów wojewódzkich. Finalista etapu rejonowego otrzymuje 3 pkt, zaś jednokrotny finalista konkursu wojewódzkiego 7 pkt. Osiągnięcia sportowe lub artystyczne warte są maksymalnie 5 pkt, przy czym rozdział punktów za kolejne sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ponadwojewódzkim ustala szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

Materiał chroniony prawem autorskim. Prawa autorów, producentów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystywanie utworów (powielanie, rozpowszechnianie itp.) w całości lub części na wszelkich polach eksploatacji, w tym także w internecie, wymaga pisemnej zgody.

  • Numer: 18 (579)
  • Data wydania: 06.05.03

Kup e-gazetę!