Nie masz konta? Zarejestruj się

Bezpłatnie doradzą i przeszkolą

25.03.2003 00:00
W tym tygodniu w Chrzanowie rozpoczęło działalność Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Na razie na 11 miesięcy.
W tym tygodniu w Chrzanowie rozpoczęło działalność Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Na razie na 11 miesięcy. Finansuje go Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z uzyskanego z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich grantu. Centrum znajduje się przy ul. Sokoła 22, dokładnie tam gdzie punkt konsultacyjno-doradczy dla małych i średnich przedsiębiorców.
CWP świadczyć będzie bezpłatne usługi doradcze, informacyjne i szkoleniowe (pierwsze szkolenie już w kwietniu) na rzecz osób planujących, rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą.

Kto może skorzystać
z usług CWP:
1. bezrobotni w rozumieniu przepisów Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
2. osoby zagrożone utratą pracy z przyczyn zmian technologicznych, prywatyzacyjnych i ekonomicznych w zakładzie pracy,
3. osoby, których jedynym źródłem utrzymania jest gospodarstwo rolne o powierzchni poniżej 3 ha przeliczeniowych,
4. osoby w wieku 16-24 lata i zamieszkujące we współczesnym gospodarstwie domowym z osobami, o których mowa w pkt 1, 2, 3,
5. osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochód na jedną osobę wynosi mniej niż jedna trzecia przeciętnego wynagrodzenia,
6. mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej, którzy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej spełniali kryteria wymienione w pkt 1-5 powyżej, prowadzący działalność nie dłużej niż 1 rok w momencie przystąpienia do korzystania z usług.

Aby skorzystać z bezpłatnych usług CWP, należy przedstawić jeden z poniższych dokumentów:
- osoby bezrobotne – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
- osoby niepracujące, niezarejestrowane – oświadczenie lub zaświadczenie gminnego/miejskiego ośrodka opieki społecznej,
- osoby zagrożone utratą pracy z przyczyn zmian technologicznych, prywatyzacyjnych i ekonomicznych w zakładzie pracy – dokument wydany przez macierzysty zakład pracy,
- rolnicy – zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
- członkowie rodziny rolnika – oświadczenie,
- mali przedsiębiorcy – wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego oraz oświadczenie potwierdzające ich status przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Szczegółowych informacji oraz wszelkich wyjaśnień udziela:
CWP Chrzanów, ul. Sokoła 22
tel./fax (32) 623-25-48, e-mail: cwpchrzanow@mistia.org.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-13.30.

Materiał chroniony prawem autorskim. Prawa autorów, producentów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystywanie utworów (powielanie, rozpowszechnianie itp.) w całości lub części na wszelkich polach eksploatacji, w tym także w internecie, wymaga pisemnej zgody.

  • Numer: 12 (573)
  • Data wydania: 25.03.03

Kup e-gazetę!