Nie masz konta? Zarejestruj się

4,50 zł na mieszkańca

08.10.2002 00:00
Suma pieniędzy, jaką otrzymają z gminnej kasy trzebińskie osiedla i sołectwa będzie zależeć od liczby mieszkańców. Na każdego z nich przypadnie rocznie 4,5 złotego.
Suma pieniędzy, jaką otrzymają z gminnej kasy trzebińskie osiedla i sołectwa będzie zależeć od liczby mieszkańców. Na każdego z nich przypadnie rocznie 4,5 złotego.
Za otrzymane kwoty rada osiedlowa lub sołecka wykona drobne remonty, zadba o estetykę i zakupi to, co niezbędne do funkcjonowania rady sołeckiej lub osiedlowej. Rocznie będzie to kosztować gminę około 150 tys. złotych.
- Danie osiedlom i sołectwom możliwości rozdysponowania choćby niewielkiej kwoty ma zachęcić mieszkańców do angażowania się w życie społeczne. Nie będzie to suma wystarczająca na inwestycje czy generalne remonty (te będzie wykonywać gmina – przyp. aut.), ale wystarczy na zadbanie o place zabaw czy zieleń – wyjaśnił Zdzisław Kubarek z komisji prawa i samorządu trzebińskiej rady.
Pomysł skrytykował Włodzimierz Korczyński, który twierdzi, że mogą być kłopoty z późniejszym rozliczeniem tych pieniędzy. Rada zgodziła się jednak na przekazywanie pieniędzy sołectwom i osiedlom.
Pieniądze dla sołectw i osiedli będą przelewane na specjalny rachunek bankowy. Ich wydawanie będzie kontrolowane przez urząd miasta. Dodatkowo po zakończeniu każdego roku sołtys lub przewodniczący rady osiedla będzie musiał złożyć sprawozdanie finansowe, w którym sprecyzuje, na co wydano pieniądze.

Materiał chroniony prawem autorskim. Prawa autorów, producentów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystywanie utworów (powielanie, rozpowszechnianie itp.) w całości lub części na wszelkich polach eksploatacji, w tym także w internecie, wymaga pisemnej zgody.

  • Numer: 41 (550)
  • Data wydania: 08.10.02

Kup e-gazetę!