Nie masz konta? Zarejestruj się

MAŁOPOLSKA

10.05.2021 14:00 | 0 komentarzy | 3 556 odsłony | Tadeusz Jachnicki
Od dzisiaj (poniedziałek) rodzice mogą korzystać przez kolejne dwa tygodnie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
0
Dodatkowy zasiłek do 23 maja
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
Rodzice mogą z niego korzystać m.in., gdy placówka oświatowa dziecka z powodu COVID-19 jest zamknięta lub działa w ograniczonym zakresie (np. szkoła funkcjonuje w systemie hybrydowym).

Świadczenie przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8. roku życia, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.
Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień opieki, również za dni ustawowo wolne od pracy.

- Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic-przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wzór oświadczenia jest na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) - informuje Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim.