Nie masz konta? Zarejestruj się

Chrzanów

Ratownicy zamiast strażaków ochotników i 200 zł do emerytury

03.05.2021 16:51 | 2 komentarze | 3 708 odsłony | Alicja Molenda
Członkowie OSP mają się teraz nazywać nie strażakami, ale ratownikami OSP. Rozpoczęły się konsultacje społeczne ustawy regulującej działanie ochotniczych straży pożarnych.
2
Ratownicy zamiast strażaków ochotników i 200 zł do emerytury
Mariusz Kamiński - minister spraw wewnętrznych i nadbryg. Andrzej Bartkowiak - komendant główny PSP w nowym strażackim uniformie podczas prezentacji nowej ustawy o OSP
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Nowe prawo przewiduje nie tylko zmianę nazwy członków formacji, ale też dodatki emerytalne. Każdy druh i druhna, którzy przechodzą na emeryturę oraz przesłużyli 25 lat w akcjach ratowniczych, otrzymać mają 1/14 najniższego wynagrodzenia jako miesięczny dodatek emerytalny - zapowiedział 30 kwietnia sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik.

Zostanie również uregulowana kwestia świadczeń za udział w akcjach ratowniczych (zwolnienia z zakładów pracy na czas udziału w akcjach oraz odszkodowania i ekwiwalenty, kóre dto tej pory ustalały rady gmin).

W każdej komendzie wojewódzkiej PSP zostanie powołany zastępca komendanta, który będzie nadzorował i koordynował sprawy związane z OSP.

Ochotnicze Straże Pożarne będą mogły zarabiać na swoją działalność integrując lokalną społeczność. W ustawie znajdą się rozwiązania, które strażakom ochotnikom dadzą możliwość organizowania tego typu imprez bez stosowania ustawy o imprezach masowych. Dochód z tych wydarzeń musi iść na działalność statutową.

Druhowie i druhny na podstawie legitymacji służbowych będą mogli korzystać z sytemu zniżek (podobnie jak w przypadku Karty Dużej Rodziny).

Nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP poinformował, że rozpoczynają się szerokie konsultacje społeczne dotyczące ustawy.

Projekt ustawy przewiduje nadawanie przez MSWiA odznaki „Świętego Floriana, za zasługi dla społeczności lokalnej". Dla szczególnie wyróżniających się członków OSP przewiduje możliwość przyznania Krzyża św. Floriana. Wnioski o nadanie będzie przedstawiał Prezydentowi RP minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego OSP przedstawił już wstępną opinię o projekcie. Zaproponował m.in. zwiększenie proponowanego dodatku emerytalnego 200 zł do 560 zł, bo przysługiwać ma on dopiero po 25 latach aktywnego udziału w akcjach. Pawlak skrytykował pomysł zmiany nazwy strażak ochotnik na ratownik OSP. Uznał, że wszystkie jednostki OSP powinny się znaleźć w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.  Zachęcił druhny i druhów do aktywnego udziału w dyskusji na temat projektu ustawy.

W Polsce jest ponad 16 tys. jednostek OSP. Z tego ponad 4,6 tys. takich, które znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jednostki OSP stanowią ponad 96 proc. ogólnej liczby jednostek ochrony przeciwpożarowej w Polsce, będąc tym samym najliczniejszą grupą ratowników.

OSP to 700 tysięcy członków w całym kraju działających obecnie w formule stowarzyszenia.