Nie masz konta? Zarejestruj się

Ziemia chrzanowska

Jak oceniliście poziom życia w Waszych miejscowościach (WYNIK ANKIETY)

19.02.2021 23:00 | 1 komentarz | 3 612 odsłony | Alicja Molenda
65 proc. z uczestników badania jest zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania, aczkolwiek uważa, że żyje w miejscu bez charakteru. Ankietowani dostrzegają braki w wielu dziedzinach życia, ale, mimo wszystko, ponad 50 proc. z nich chce tu zostać. 
1
Jak oceniliście poziom życia w Waszych miejscowościach (WYNIK ANKIETY)
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Prezentujemy wyniki ankiety publikowanej na przelom.pl w styczniu br. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 7153 respondentów. Miało na celu zebranie opinii mieszkańców na temat stopnia ich zadowolenia z warunków życia oraz oczekiwanych przez nich kierunków rozwoju. Zostali nim objęci Czytelnicy i Czytelniczki 58 gazet lokalnych, w tym gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych. My publikujemy wynik w części dotyczącej terenu ukazywania się tygodnika "Przełom".

Bardzo nas cieszy, że niemal wszyscy uczestnicy ankiety (99 proc.) interesują się tym, co dzieje się na naszym terenie. Tym cenniejsze są więc odpowiedzi. Za wszystkie dziękujemy.

Ankieta pokazała, że w miejscu zamieszkania ważne jest dla Was bezpieczeństwo, praca, bliskość rodziny i spokój. To są wartości stanowiące o tym, że większość z Was chce tu zostać. Zdecydowanie ma taki zamiar 15 proc. respondentów (wynik średni ogólnopolski 22 proc.), 50 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej tak" (wynik średni ogólnopolski 41 proc). Przywiązanie naszych Czytelników do swoich miejscowości jest więc minimalnie wyższe.

Ciekawostką jest, że uczestnicy badania identyfikują się głównie z miejscowością, w której mieszkają i z okolicą, nie z gminą, rozumianą przez twórców ankiety jako jednostka administracyjna. Wiele osób jednak z żadnym miejscem się nie identyfikuje, co, jak pokazało badanie, jest tendencją zauważalną w całej Polsce.

Respondenci narzekali głównie na komunikację zbiorową, usługi medyczne, pracę, niesatysfakcjonującą wciąż ofertę  spędzania czasu wolnego i administrację. Chwalili bezpieczeństwo, edukację.

Ważnym sygnałem dla władz lokalnych, jest odczucie ankietowanych, że żyją w gminach bezpiecznych, mających szanse na rozwój, ale bez charakteru.

Ankieta pokazała, że jej uczestnicy chcą, aby pieniądze publiczne wydawane były przede wszystkim na drogi i chodniki, ścieżki rowerowe, infrastrukturę rekreacyjną i parkingi, czyli wszystko to, co służy mieszkańcom. W inwestowaniu w rozwój turystyki na naszym terenie respondenci nie widzą większych szans rozwojowych.

Ankietowani uważają, że władze lokalne myślać o rozwoju gmin, powinny rozważać inwestowanie w rozwój  zachęcający do prowadzenia w nich działalności gospodarczej i otwieranie się na nowych mieszkańców poprzez inwestycje w mieszkalnictwo (nowe tereny budowlane); inwestowanie w poprawę funkcjonalności gmin, a więc transport zbiorowy gminny i międzygminny, internet, sprawną obsługę mieszkańcow w urzędach oraz w rozszerzanie oferty spędania czasu wolnego (parki rozrywki, baseny, boiska, ścieżki rowerowe). Średni wynik ogólnopolski dotyczący tego pytania pokazał natomiast, że najistotniejsze jest inwestowanie w atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego (!), co niektórych  z państwa pewnie może zaskoczyć. Silna gospodarka jest w wyniku ogólnopolskim na miejscu drugim, a sprawna i funkcjonalna gmina na trzecim.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami ankiety lokalnej. To bardzo dobry materiał do przemyśleń i dyskusji.


 

 

***

***

***

***

***

***

Co stanowi wg Pana(i) najważniejszy problem, z jakim borykają się mieszkańcy? (zagadniena często wskazywane w odpowiedziach tekstowych pytania otwartego:

fatalne powietrze, brak możliwości znalezienia dobrej pracy na miejscu, brak nowych firm, zanieczyszczenie środowiska naturalnego (smog), brak perspektyw dla młodych ludzi, korki, słaba opieka medyczna, brak sprawnej komunikacji, niskie wynagrodzenia, opieszałość urzędnicza, za wysokie podatki, słaby wybór pracodawców, brak nowych mieszkań, brak pomysłu na gminę, coraz mniej zieleni, starszyzna zdominowała nieruchomości i inicjatywy lokalne, brak nowoczesnej spalarni, brak miejsc spotkań i rozrywki dla młodych, zamierające życie w mieście, depresyjnie puste, opuszczone sklepy i kamienice, brak połączeń z sąsiednimi miejscowościami, kumoterstwo, brak basenu odkrytego, ciągłe remonty wszystkich dróg "na raz", dużo betonów, słaba komunikacja z Krakowem, drogi obciążone samochodami ciężarowymi, brak obwodnicy.

 

***

***

Uczestnicy ankiety

***

***

"Badanie ankietowe zostało przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie 7153 respondentów. Ankieta miała na celu zbadanie opinii mieszkańców na temat stopnia ich zadowolenia z warunków życia oraz oczekiwanych przez nich kierunków rozwoju. Badaniem objęci zostali Czytelnicy i Czytelniczki 58 gazet lokalnych, w tym gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, które jest partnerem projektu „InForMe 2.0 - działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych" realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji."