Nie masz konta? Zarejestruj się

Ziemia chrzanowska

Pieniądze podzielono według podziału samorządów na „nasze" i „wasze"

03.02.2021 11:00 | 8 komentarzy | 3 366 odsłony | Tadeusz Jachnicki
Fundacja Batorego przeanalizowała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Podział ten wzbudził duże kontrowersje wśród samorządowców powiatu chrzanowskiego.
8
Pieniądze podzielono według podziału samorządów na „nasze" i „wasze"
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
Jak wynika z raportu, do miast na prawach powiatu trafiło 357 mln zł, z czego ponad 1/3 tej kwoty (132,5 mln zł) otrzymało 7 miast wchodzących w skład okręgu wyborczego decydenta w sprawie dotacji, czyli premiera Mateusza Morawieckiego.

Zdaniem autorów raportu po kilku miesiącach władza centralna uruchomiła realne, ale dalece niewystarczające wsparcie finansowe dla samorządów w postaci pierwszej transzy RFIL o wartości 6 mld zł. Ten krok należało ocenić pozytywnie, ponieważ pieniądze podzielono między samorządy według obiektywnego algorytmu, bez elementów uznaniowej oceny rządu.

Jednak zupełnie odmiennie przedstawia się ocena drugiej części RFIL, czyli dokonanego w grudniu 2020 roku rozdziału dalszych 4,35 mld zł.

W konkluzjach raportu autorzy podkreślają, że wiele wskazuje na to, że klientelizm stał się główną osią polityki władzy wobec samorządów i swoistym symbolem PiS-owskiego nowego centralizmu - wpaja się wspólnotom lokalnym i ich samorządowym liderom, że droga do skutecznego zaspokajania lokalnych bądź regionalnych potrzeb wiedzie przez polityczne związki z rządowymi czy partyjnymi decydentami.

Przypomnijmy, że w tym drugim rozdaniu wsparcia nie otrzymała większość samorządów ziemi chrzanowskiej. Pieniądze zasiliły jedynie budżety Krzeszowic i Alwerni.

Konkurs to konkurs. PiS bierze wszystko

Wójt i radni z gminy Babice apelują do premiera